JEDNOG JUTRA

jednog jutra

Jednog jutra otvorila si kuhinjski prozor,
а ја sam sedeo i čitao u vrtu.

– Hoćeš li čašu vina?
prošaptala si.

Ušla si u sobu
koju si najviše volela
i kroz naš prozor
tamo daleko, daleko
video se breg
i toranj na suncu.

Kada smo kasnije silazili stepenicama
zaplela si se
poljubio sam
tvoj potiljak.

Znali smo oboje
savršeno jasno
da je ova nežnost
poslednja u našem životu.

Kasnije sedeli smo na suncu
iza ugla kuće
Savršena tišina –
samo se čulа
zimovka – ptica…

A sneg se topio.
Bili smo na nebu.
Рао sam na lеđа u sneg,
čudesna slika u jednom trenu.
Osmehnula si se.
Ali nisam više video sunce
u tvojim očima.