GLEDANJE JE UŽIVANJE

Pronaći, po prvi put, pticu koju nikad niste videli je zadovoljstvo koje se može porediti s osvajanjem prvog mesta na takmičenju. Posmatranje ptica može da se smatra i takmičenjem, u kome je cilj videti što više vrsta za 24 sata – ili uspešnim usponom na planinski vrh. Jedno od zadovoljstava posmatrača ptica je da dok posmatraju ptice,  i ptice posmatraju njih!

 

Zašto posmatrati ptice? – Zato što POSTOJE – u slavu Tvorca i Prirode!

posmatranje ptica

Srbija je izrazito bogata staništima i vrstama ptica od kojih su mnoge značajne za domaću i međunarodnu zaštitu. Među njima, vojvođanski rezervati prirode spadaju u najbolje proučene i poznate javnosti. U Pokrajini je od kraja 19. veka do danas zabeleženo ukupno 312 vrsta ptica, što predstavlja čak 42 % svih vrsta nađenih u Evropi. Pored tog, danas se u Vojvodini gnezdi 196 vrsta ptica ili 82 % ornitofaune Srbije.

Ako se vozite džipom kroz, primera radi, afričku savanu, možete se nadati da ćete, uz nešto sreće, tokom nekoliko sati videti nekih 20, možda i svih 30 vrsta sisara. Za isto vreme, na istom mestu, možete videti više od 100, odnosno, u zavisnosti od doba godine, preko 200 vrsta ptica, čak i skoro 300! Deset vrsta antilopa, slonova ili lavova, svako može da prepozna, ali preko 100 vrsta ptica?! Pa im se još razlikuje perje mužjaka od perja ženki, zatim ruho mladih od ruha odraslih, pa svečana gnezdilišna odora od one obične, kad „venčanje“ prođe…

Nekad nepregledna ravnica pod stepama, slatinama i močvarama, Vojvodina je danas uglavnom obešumljena, preorana i isušena žitnica. Mnoge ptice su tim nepovratno izgubile vredna staništa i svrstale se u red retkih i ugroženih vrsta.

Danas se među najugroženije vojvođanske ptice ubrajaju orao krstaš, siva vetruška, stepski soko, velika droplja i modrovrana za čiji se opstanak vodi svakodnevna bitka.

Milioni posmatrača ptica širom sveta putuju u potrazi za očuvanim staništima i mestima s velikim brojem vrsta ptica i njihovih jedinki. Oni predstavljaju moćno organizovan pokret ekoturista koji u brojnim zemljama u razvoju značajno pomažu i podstiču održiv razvoj lokalnih zajednica i zaštitu prirode i ptica. Budući da je zaštita prirode u Srbiji nedovoljno promovisana i podržana od državnih institucija i opšte javnosti, organizovanje posmatranja ptica u zaštićenim delovima prirode, nameće se kao razumno rešenje za upotpunjavanje pomenute praznine.

ptice

Posmatranje podrazumeva ogromnu ljubav prema pticama

Za posmatrače ptica iz Velike Britanije, najinteresantnije ptice kod nas su: patka njorka, orao krstaš, velika droplja, prdavac, mali vranac, crna roda, ražanj, kašičar, beloglav sup, stepski soko, ždral, belovrata muharica i istočna šarena muharica.

Za razliku od drugih neodrživih oblika turizma, posmatranje ptica omogućuje neograničeno korišćenje resursa. Ovo nije masovan oblik turizma već spada u specijalna interesovanja, koje Strategija o razvoju turizma Republike Srbije preporučuje za razvoj u budućnosti. Turisti koji dolaze u potragu za pticama čine to tokom cele godine, a njihovi zahtevi uključuju objekte za smeštaj manjeg kapaciteta (porodični hoteli, seoska domaćinstva), autentičnu hranu i piće i lokalne vodiče.

Dolazak stranih turista na lokalitete na kojima uglavnom nema razvijenog turizma, kod lokalnog stanovništva jača svest o vrednostima koje ih okružuju. Ova lančana reakcija izaziva osećanje ponosa, a zatim i potrebe da se te vrednosti očuvaju i zaštite. Promovisanje „novootkrivenih“ vrednosti može stvoriti bolji imidž lokaliteta ili regiona. Pored nesumnjive ekološke, biološke, etnološke, kulturološke, etičke i estetske vrednosti ptica, jasni su i ekonomski razlozi za zaštitu vrsta i njihovih staništa.

Izvor: Birdwatchserbia.rs, Zvrk.rs

Priredio: Velibor Mihić, veb autor