HIGIJENA, PRE SVEGA

 

Svi oni koji treba da se brinu o ovom aspektu na gradilištu najpre moraju da se zapitaju da li bi rado koristili ono što su obezbedili svojim zaposlenima.

Gradilište

Na gradilištu moraju da postoje adekvatni sanitarni uslovi za sve radnike. Praktični i jednostavni pokretni toaleti zadovoljaju potrebne standarde, ali postoji još mnogo stvari u vezi higijene koje treba obezbediti. Neki zahtevi koje treba ispuniti su prilično zanimljivi, ali se svi baziraju na istom – zdravlju i bezbednosti radnika na gradilištu.

U suštini, treba omogućiti svima da njihovo radno mesto bude što normalnije, jer od toga zavisi produktivnost i efikasnost zaposlenih, kao i uspeh obavljenog posla.

Standardi na gradilištima koji se moraju poštovati

Treba obratiti pažnju na broj radnika i obezbediti dovoljan broj pokretnih toaleta. Niko ne bi trebalo da čega dug vremenski period na korišćenje toaleta. Bitno je i gde će toaleti biti pozicionirani – ukoliko su predaleko od gradilišta, mnogo vremena će biti izgubljeno. Poželjno je da se muški i ženski toaleti odvoje, ili bar da postoje brave koje se mogu zaključati.

Naravno, toaleti se moraju redovno čistiti i održavati u odličnom stanju. Potrošni materijal, poput toalet papira, ne sme da fali. Neophodna je voda, kao i mesto gde se mogu oprati ruke. Čak i ukoliko posao zahteva stalno seljenje sa jednog mesta na drugo, to nije izgovor za zabušavanje jer pokretni toaleti mogu da se prenesu na željeno mesto.

Pri konstukciji višespratnih objekata, sam mobilni toalet se penje kranom na radni etaž, jer time se vrši ogromna ušteda vremena.

U Srbiji, za iznajmljivanje mobilnih WC-a na gradilištima možete posetiti sajt firme Tip Top.

Zanimljivo je da je više toaleta potrebno obezbediti ženama nego muškarcima. Naime, procenjuje se da na pet žena treba da postoji jedan toalet, dok je jedan toalet dovoljan dvocifrenom broju muškaraca.

Odnos, otprilike, ide ovako (mada treba imati u vidu da što je više toaleta, to je bolje, tako da je ovo neki minumum):

Broj ženaBroj muškaracaBroj toaleta
1 – 51 – 10 1
6 – 2511 – 30 2
26 – 5035 – 65 3
51 – 7566 – 100 4
76 – 100 5

Toaleti na gradilištu treba stalno da budu uredni i čisti, kao i da imaju odgovarajuće hemijske preparate i toalet papir. Treba uspostaviti efikasan sistem za održavanje pokretnih toaleta da bi visok standard rada bio održan. Svi oni koji treba da se brinu o ovom aspektu na gradilištu najpre moraju da se zapitaju da li bi rado koristili ono što su obezbedili svojim zaposlenima. Ukoliko je odgovor potvrdan, onda je urađen dobar posao. Ukoliko je odričan, to znači da mnogo toga treba menjati da bi se zadovoljili osnovni standardi rada na gradilištu i da bi se rad obavljao na najbolji mogući način.

Jednostavnost, efikasnost, bezbednost – to je ono što pokretni toaleti treba da pruže zaposlenima. Ukoliko se štedi na broju postavljenih toaleta ili na njihovom održavanju jasno određeni standardi se ne poštuju, a to znači da uslovi rada nisu dovoljno dobri.

Iz nepoštovanja osnovnih higijenskih standarda nikad ne nastane dobro odrađeni posao i nema zadovoljnih radnika.