SVAKA STVAR IMA DVE STRANE

svaka stvar

Svaka stvar
ima dve strane:
jednu oštru, osvetljenu,
drugu u milosti mraka,
jednu koja se vidi na prvi pogled
i druga koja traži strpljenje
da bi se videla – Ali obe su
potrebne da bi treća nevidljiva
bila shvaćena, a kroz nju nastaje celina
u našem poimanju.

Jer sumrak i zora su u stvari
sasvim različite strane ove istine:
istine da mi preživimo samo
zbog slučajnosti koju nikada ne razumemo
ili zbog milosti onoga za koga ne znamo.
Zato što se stalno smenjuju
odlaze i dolaze
one potvrđuju
uzvijene iznad svih zgrada i
naših niskih proračuna
da se i za ono što je svima najnedostojnije
za one koji su najpotišteniji,
negde uvek nalazi
neko životno uporište utehe.

Dan – to nije svetlost koja zaslepljuje.
Noć – to nije bezgranična tmina.