PRAVEDNICIMA TELO OD UZVIŠENE MATERIJE

Pitanje verujućeg čoveka koji razmišlja o kraju ovozemaljskog života jeste i način na koji će se dešavati vaskrsenje mrtvih. Bog će u svoje vreme pozvati mrtve, daće im opet dah životni i oživeće mrtve kosti. Ustaće u istom telesnom obliku, ali oslobođeni od bolesti i svakog nedostatka. Imaće iste lične crte, tako da će prijatelj prepoznati prijatelja.

 

Bog će mrtvim pravednima dati telo koje bude hteo. Ono će biti sastavljeno od mnogo finije materije, jer je to novo stvaranje, novo rađanje. Seje se telo telesno, a ustaće telo duhovno.

vaskrsenje mrtvih

Biblija uči da će pravedni vaskrsnuti u preobraženom, duhovnom, neraspadljivom, besmrtnom telu. Govoreći o vaskrsenju pravednih, apostol Pavle piše:

“Ali će reći ko: Kako će ustati mrtvi? I u kakvom će telu doći? Bezumniče! Ti što seješ neće oživeti ako ne umre. I što seješ ne seješ telo koje će biti, nego golo zrno, bilo pšenično ili drugo kako. A Bog mu daje telo kako hoće, i svakom semenu svoje telo.

Nije svako telo jedno telo, nego je drugo telo čovečje, a drugo životinjsko, a drugo riblje a drugo ptičje. I imaju telesa nebeska i telesa zemaljska: ali je druga slava nebeskima, a druga zemaljskima. Druga je slava suncu, a druga slava me secu, i druga slava zvezdama: jer se zvezda od zvezde razlikuje u slavi. Tako i vaskrsenje mrtvih: seje se za raspadljivost, a ustaje za neraspadljivost; seje se u sramoti, a ustaje u slavi; seje se u slabosti, a ustaje u sili; seje se telo telesno, a ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, i ima telo duhovno.” (1. Korinćanima 15,35-44)

Pavle primenjuje paralelizam da bi istakao raz liku između tela u kome pravedni umiru i onoga u kome vaskrsavaju: raspadljivost – neraspadljivost; sramota – slava; telo zemaljsko – telo duhovno.

U istom poglavlju apostol Pavle dodaje: “A ovo govorim, braćo, da telo i krv ne mogu nas lediti carstva Božijega, niti raspadljivost neraspadljivosti nasleđuje.” (1. Korinćanima 15,50)

Da li izraz “neraspadljivo” znači da vaskrsli pravedni neće imati tela i krvi? Nipošto! Izraz “telo i krv” znači telo u sadašnjem obliku, sklono grehu i raspadljivosti. Izraz “telo i krv” pojavljuje se u Novom zavetu kao pesnička figura u značenju “telesan čovek”, čovek sklon grehu.

Biblija ističe da će tela vaskrslih pravednika biti slična Hristovom slavnom telu posle vaskrsenja. Hristos će “preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave njegove”. (Filibljanima 3, 21)

Hristovo slavno telo nije bilo bestelesno. Kad se javio posle vaskrsenja učenicima, rekao im je: “I reče im: Šta se plašite? I zašto takve misli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje: ja sam glavom; opipajte me i vidite; jer duh tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam.” (Luka 24,38.39)

Duhovno telo pravednih neće biti neko bestelesno, nevidljivo, astralno ili eterično telo. To će biti pravo telo, telo od mesa, krvi i kostiju, ali od uzvišenije materije od ove koje je danas sagrađeno naše telo.

Bog će u svoje vreme pozvati mrtve, daće im opet dah životni i oživeće mrtve kosti. Ustaće u istom telesnom obliku, ali oslobođeni od bolesti i svakog nedostatka. Imaće iste lične crte, tako da će prijatelj prepoznati prijatelja. Bog će mrtvim pravednima dati telo koje bude hteo. Ono će biti sastavljeno od mnogo finije materije, jer je to novo stvaranje, novo rađanje. Seje se telo telesno, a ustaće telo duhovno.

Vaskrsli neće biti nevidljivi duhovi koji bi lebdeli svirajući na nevidljivim harfama. Oni će i posle vaskrsenja biti ljudska bića, a njihov život biće nalik na Adamov život pre pada u greh (Mihej 4, 8).

Iz knjige: „Tajne Biblije“, Aleksandra Medvedeva