REGULACIJA ODNOSA

Prava koja imaju kontrolori Bus Plus i prava koja imaju putnici kada su zatečeni u vozilu bez karte kao da nikada sasvim nisu jasna ili ne bar dovoljno razjašnjena. U sve to, kada dođe do trenutka naplate kazne za vožnju bez karte, umeša se i komunalna policija. Ko kakva prava ima kada dođe do takve situacije? Putnici, kontrolori, komunalci… Svako je za sebe u pravu!

 

Ovo je kratko uputstvo o pravima kontrolora i komunalne inspekcije u slučaju da se vozite bez karte zato što nemate novca ili u slučaju da bojkotujete plaćanje privatnom preduzeću Bus Plus za korišćenje beogradskog javnog prevoza. Na ovom mestu navedene su i činjenice koje ni kontrolori ni komunalci, ali ni putnici, nemaju prava da čine.

bus plus i prava

KONTROLOR NEMA PRAVA:
– da legitimiše putnike, to pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija ( slučaju da ste napravili komunalni prekršaj)
– da bude grub ili bezobrazan
– da pretresa putnika
– da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta
– da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom
– da naredi vozaču da zaustavi vozilo
– da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje
– da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policijeda na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu

KONTROLOR IMA PRAVA:
– da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik može da odbije jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kažnjava građane za bilo kakve postupke
– da pozove komunalnu policiju, što je trenutno malo verovatno usled ograničenosti kapaciteta tog represivnog aparata

PUTNIK IMA PRAVA:
– da odbije da pokaže kartu i/ili dokumenta kontroloru kao znak građanske neposlušnosti. Ako želite da izbegnete nepotrebne svađe i prepiranje, najbolje da kažete da nemate kartu i dokumenta jer ste ih zaboravili. Ako kontrolor insistira predočite mu činjenicu da on nema to prava kao ovlašćeno lice privatne firme. To pravo isključivo pripada policiji i komunalnoj policiji (kada postoji dokaz o komunalnom prekršaju). Svaki pokušaj ograničavanja slobode kretanja, zaustavljanja autobusa, nedoličnog i nasilničkog ponašanja od strane kontrolora slobodno snimite vašim kamerama i telefonima jer po zakonu imate pravo i OBAVEZU kao građanin da kontrolišete rad javnih službenika (policajaca, komunalnih policajaca i svih ostalih radnika u javnoj administrciji.

Kontrolori obavljaju posao u jednom od javnih servisa tako da i oni podležu ovom zakonu. Naravno, OBAVEZNO zatražite da vam kontrolor pokaže službenu legitimaciju i da vam omogući da podatke prepišete. Ako to odbije da uradi svesno čini prekršaj jer je pravilima službe to obavezan da uradi a vas oslobađa bilo kakve odgovornosti za neposedovanje karte u slučaju da je u pratnji komunalnog policije ili policajca.

U slučaju da je u njegovoj pratnji komunalni policajac zatražite prvo njima da vam oni pokažu legitimacije, pa ih onda obavestite o tome da je kontrolor odbio da pokaže legitimaciju i time učinio prekršaj zbog čega želite da podnesete prijavu protiv dotičnog. Ne dozvolite im da zamene tezu optužujući vas za neposedovanje karte jer je kontrolor obavezan da nosi jasno istaknutu legitimaciju i da je da na uvid svakom putniku koji to zahteva.

PUTNIK NEMA PRAVA:
– da se fizički obračunava sa kontrolorima. U slučaju fizičkog napada kontrolora ili ograničavanja slobode kretanja od strane kontrolora zatražite da vam se isti legitimišu. Odbijanje da se legitimišu je prekršaj i osnov za obaranje bilo kakve prekršajne prijave.
– da vređa kontrolora. Jednostavno kažite da ste zaboravili kartu i dokumente. Ako kontrolor vas vređa snimite da sve to kamerom na vešem mobilnom telefonu, zapamtite liniju, vreme i broj vozila (nalazi se ispred prednih vrata i na pozadini vozila.

Ukoliko ipak dođe do situacije da je komunalna policija u pratnji kontrolora ili da putnik nije imao vremena da napusti vozilo pre nego što se komunalna policija pojavila, onda:

KOMUNALNA POLICIJA NEMA PRAVA:
– da podatke iz ličnih dokumenata putnika da na uvid kontroloru
– da privodi u stanicu bilo kojeg putnika kome je moguće ustanoviti identitet

KOMUNALNA POLICIJA IMA PRAVO:
– da izvrši proveru identiteta putnika na osnovu prijave kontrolora i to na dva načina: uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava
– da na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje
– da pretrese građanina ukoliko postoji “opravdan” povod, pretres mora vršiti lice istog pola
– da pozove “pravu” policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodno.

Izvor: 99posto.org