Podeli dobar sadržaj sa prijateljima:

AVAJ

avaj

Duša me boli. Duša me jako boli.
Boli me Duša. Duša me boli jako.
Boli me duša jako. Boli me jako.
Jako me boli. Jako me duša boli.

Boli me tako duša. Boli me tako.
Tako me boli. Tako me duša boli.
Duša me tako. Duša me tako boli.
Tako me duša. Boli me duša tako.

Stalno me duša boli. Stalno me boli.
Duša me stalno. Duša me stalno boli.
Boli me stalno. Boli me duša stalno.

Duša. Boli me. Duša. Boli me. Duša.
Boli. Duša. Boli. Duša. Boli. Duša.
Duša. Jako. Boli. Boli. Tako. Stalno.

** ** **

Podeli dobar sadržaj sa prijateljima: