ČOVEK KOJI NIJE POSTOJAO

Pesma koju je akademik Matija Bećković napisao za „Nedeljnik“ povodom desetogodišnjice Dana državnosti Crne Gore 13. jula. „Ja sam pesnik i sve što imam najbolje ću reći kroz stihove“, odgovorio je Bećković na pitanje o obnovi crnogorske nezavisnosti.

Čovek koji nije postojao

Čovek koji nije postojao
Sebe je izmišljao

Izmislio je da je ono
Što nije bio
A bio je ono
Što nije hteo

Sve što je voleo
Izmislio je da mrzi
Sve što je mrzeo
Izmislio je da voli

Čekao je da mu kažu
Koga da mrzi
A koga da voli
I tako nije ni voleo
Ni mrzeo

Ličio je na čoveka
A nije bio čovek
Bez svetla u očima
Mučio je istinu
Da na sve pristane
Ne bi li postao
Neko drugi
O kome nije ništa znao

Izmišljao je da su mu sve
Oni koji mu nisu ništa

Vezan za ono što je bio
Čeznuo je da bude ono što nije
I postao sve drugo
Sem ono što jeste

Nije znao da ne postoji

Dok misliš na njega
Odnekud izroni
Čim prestaneš
On nestane
Kad ga zaboraviš
Neće ga biti
Niti ga je kad bilo
Nije bio predviđen da postoji

Pesma objavljena u magazinu „Nedeljnik“