DAN JE SIV

dan je siv

Dan je siv,

kako dani mogu da budu veseli.

Nešto grubo se oseća u vazduhu,

grub je morski šljunak.

Ovde nema sunca

zlatnog, obasjanog na sve strane.

Ovde posmatraš svet:

nema tmine, nema svetlosti.

 

Zemlja je tvrda.

Krov neba je kao od kamena.

Pogledaj, šumu od gvožđa

samo senke na šiljastim listovima.

Sve se skamenilo

i tvoja čežnja se izgubila.

Oslušni i pogledaj

sve je slepo i gluvo.

 

Oblik sadašnjosti

ne može da se izmeni bez ikoga.

Zemija je okrugla

i mač prav i oštar.

 

Ali ti možeš da baciš

plamen na stvari

ili neku senku

u kutiju tvojih misli.

 

Noć ostaje mračna.

Dobro je da imaš plamen u sećanju

Zar ti nikada nije sagorelo

ono što si nekada imao.

Zvezde su blistave

zanosi blistavi.

Ali ti možeš da obojiš

smrt kako hoćeš.