OSVETLI SVET SVOJOM VEROM

osvetli svet

Da se osvetli svet čudnim knjigama
u odsustvu vere. Ide se do kioska
za paklo cigareta, ide se u restoran,
ide se na spavanje, uvek ista

maršruta. Najteži korak na svakom putu
jeste onaj poslednji, a svaki je korak poslednji,
izduvni mlaz iz motora. Pa, ipak,
svak od nas očekuje

(kao na kukuruznoj njivi) ostvarenje,
odgovor što dozreva na pitanje.
Imati i jedno i drugo, dah nade

u vazduhu. Posle žetve ne može
čak ni stopalo da se podigne. Policajci
viču u noći, viču u mozgu,
drugi je glas

nejak, ali pouzdan, dok se jede
zrno po zrno. Odgovor na odgovor na odgovor,
svrstani u red. Nema šta s tim da se radi
sem da se čovek pomiri s tim, da sa tim živi. Obložite
time svoje zidove.