ISTOČNJAČKE MUDROSTI

Veliki kineski mudrac i filosof Konfucije ostavio je neizbrisiv trag u civilizaciji Kine i savremenog sveta. On uči ono što je svakom dostupno i bez knjiga – uči da se živi svesno, zajedno sa drugim ljudima. Za Konfucija je raznolikost života iznad svega, jer beskrajno raznolik svet i jeste istinski ljudski svet.

konfucije

Što su odluke uzvišenije, to je teže njihovo ispunjenje!

Nekad se čovek obrazovao da bi samog sebe usavršio; danas to radi da bi mu drugi povlađivali!

Trebalo bi da se plemenit čovek stidi ako njegove reči ne odgovaraju njegovom ponašanju!

Onaj ko vlada Vrlinom, može da se poredi sa Polarnom zvezom nepromenjivom na svojoj putanji, ali centrom privlačne snage čitave vasione!

Knjiga oda sadrži tri stotine poema, ali ono glavno svodi se na pet reči: „Nikad ne skrenuti s puta!“

Kad sam imao petnaest godina, odlučio sam da učim. U četrdesetoj godini nisam više osećao nikakvu sumnju. U pedesetoj godini sam poznavao naredbe Neba. U šezdesetoj godini sam imao savršeno rasuđivanje. U sedamdesetoj godini sam radio u potpunoj slobodi, a da nisam prekršio nijedno pravilo… Da li si razumeo?

Posmatraj način reagovanja čoveka, ispituj njegove postupke, dela. Zar to nije siguran način da ga upoznaš?!

Plemenit čovek nije posuda koja je samo jednoj upotrebi namenjena!

„Kakav je plemenit čovek?“ upita Zigong. Učitelj odgovori: „On ne pridikuje ono što treba raditi dok nije uradio ono što propoveda!“

Zilu, da li želiš da ti kažem šta je to znanje? Znati da se zna kad se zna i znati da se ne zna kad se ne zna; to je pravo znanje!

Šta treba uraditi da bi se pridobio narod? Nek valjani ljudi budu na višim položajima od rđavih ljudi, narod će vam se priključiti; učinite li suprotno, narod vam neće pružiti svoju podršku!

Ako čovek ne promisli o problemima koji su udaljeni, biće pun briga kad mu se približe!

Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti!

Čitanje bez razmišljanja stvara nesrećan duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim!

Čovekova priroda je uvek ista; ljude razdvajaju, samo, navike!

Čoveku stoje na raspolaganju tri puta da dobro postupi: prvo, razmišljanjem što je najplemenitije; drugo, podražavanjem što je najlakše i treće, iskustvom što je najgorče (ne najgorčije!).

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću!

Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže!

Još u mladosti treba da odsečeš štap na koji ćeš se oslanjati u starosti!

Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom?!

Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan!

Ko nastoji zadovoljiti sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom!

Ko ujutro spozna istinu, taj uveče može umreti!

Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je – izbjegavajte ga!
Ko ne zna, a zna da ne zna – dete je – naučite ga!
Ko zna, a ne zna da zna – spava – probudite ga!
Ko zna i zna da zna – mudar je
– sledite ga!

Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom!

Ljubaznost uzvratiti zlim, oznaka je zločinca!

Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude!

Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti ambiciju u običnom čoveku!

Mudar čovek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede!

Mudrac se srami svojih pogrešaka, ali se ne srami popraviti ih!

Mudrac smatra da mu je vrlina jedina nagrada!

Muzika vodi unutrašnjoj harmoniji!

Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni; ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni!

Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje na kojoj se žari crven korov svakog proleća!

Naša najveća slava nije da nikad ne padnemo – već da se svaki put, kad padnemo, ustanemo!

Ne budi nesrećan što u ovom svetu niko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi svi zanli za tebe? A kad, zaista, budeš tako važan, a da i ne misliš o tom, oni će znati za tebe!

Ne čini istina čoveka velikim, nego obratno, čovek čini istinu velikom!

Nemoj misliti da si velik čovek zato što ti je sena velika kad se sunce rađa!

Nije mi žao što me ljudi ne poznaju već što ja njih ne poznajem!

Nikad ne čini drugome ono što ne bi želio da drugi učini tebi!

Ono što hoće, mudrac traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih!

Onom ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njim!

Plemenit čovek je spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spremna na pomirenje!

Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno!

Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno!

Priroda nam je dala po dva oka i po dva uva a samo jedan jezik da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti!

Samo istinski čovek zna kako se vole i kako se mrze ljudi!

Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se ne menjaju!

Svakog dana ponesi kanticu zemlje na jedno mesto i sagradićeš planinu!

Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi!

Svi ljudi ne mogu biti bogati i poznati, ali svi mogu biti dobri!

Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; vaspitanje – ono je najlakše; iskustvo – ono je najneugodnije!

U životu se treba čuvati tri stvari: u mladosti – pohote; u zrelom dobu – bitke; u starosti – lakoumnosti!

Velik Čovek postavlja stroge zahteve sebi; mali čovek ih postavlja drugima!

Velik Čovek želi biti spor na rečima, ali brz na delu!

Zbog jedne reči, čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Stvarno, moramo dobro paziti šta govorimo!

Izvor: Mudremisli.net

Priredio: Velibor Mihić, veb autor