SEZONSKI ODLAZAK VAN ZEMLJE

Sva pravila vezana za putovanje deteta van granica Srbije. Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš.

 

Ako deca (stariji maloletnici) putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu).

putovanje deteta

Ako su deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja, kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj na neki način sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument.

Mlađa maloletna lica u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima. Potrebno je da oba roditelja daju pristanak za put deteta u inostranstvo trećem licu, ne može samo jedan roditelj. Zato oba roditelja moraju doći u sud ili opštinu na overu. Osoba koja putuje sa detetom i za koju se izdaje dozvola ne mora doći na overu, ali se moraju upisati njeni podaci.

OVDE možete preuzeti primer formulara koji se popunjava u slučaju saglasnosti za putovanje dece.

Član 29 Zakona o putnim ispravama Republike Srbije govori o podnošenju zahteva za maloletna ili poslovno nesposobna lica.

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica, zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

*

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti iz stava 1. ovog člana u sledećim slučajevima:

*

1) ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
2) ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
3) ako je jedan od roditelja umrlo lice;
4) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
5) u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

*

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.