JEDNOSTAVNA PRAVILA

Starac Sava govori o dugovečnosti – kako je postići, šta treba činiti na putu do postizanja dugog života, a šta izbegavati. Koji to gresi dovode do skraćivanja života, a uzdržavanje od kojih zemaljskih iskušenja vodi u lepši i duži život – objašnjava nam mudri shiiguman Sava.

 

Evo pravila, zasnovanog na reči Božijoj, za očuvanje telesnog zdravlja i dostizanja dugovečnosti: Da bi se očuvalo telesno zdravlje i živelo dugovečno, potrebno je držati se sledećeg pravila, toliko istinitog koliko su istinite reči Božije:

o dugovečnosti

1) Svim snagama treba izbegavati gnev, naročito veliki, jer gnev razliva žuč po telu i, izazivajući bol u glavi, škodi zdravlju i neprimetno skraćuje život čoveka. Žustrina i jarost, po svedočanstvu reči Božije, skraćuju dane. Stoga ko se uzdržava od gneva, taj ne narušava svoje zdravlje i ne oduzima dane svome životu.

2) Zdrav san, veli se u reči Božijoj, i umeren stomak produžavaju životni vek. Kada je san dobar, tada je i zdravlje pouzdano. Stoga, umerenost u korišćenju hrane i pića može da očuva i produži život čoveku. Naprotiv, prezasićenost hranom i pićem stvara škodljive sokove, smeta varenju hrane, izaziva bolesti koje mogu da skrate život. Kolera i trbobolja, uverava reč Božija, prate čoveka nezasitog. Zato oni koji se presićuju ili ne znaju mere u hrani i piću retko dugo žive. „Jer od presićenosti – uverava Pismo – mnogi umreše„.

Dakle, ko hoće da produži svoj život, taj je dužan da ljubi uzdržanje u hrani i piću.

3) Korisno je uzdržavati se od preteranog uzimanja hrane, a još je korisnije uzdržavati se prekomerne upotrebe vina, jer ono smanjuje krepost, pogoduje pojavi epileptičnih napada, jednom rečju, skraćuje dane života onome ko ne odoleva vinu (biva savladan vinom). Rečeno je u Svetom Pismu: „Umnožava pijanstvo pomamnost bezumnog na spoticanje, umanjuje snagu i ranjava je. Jer preterivanje u vinu mnoge pogubi.“ Stoga, ko se uzdržava od vina, koje skraćuje život tihom vatrom, taj može da sačuva ugodno svoje zdravlje i da produži dane svoga života.

4) Radi dostizanja duboke starosti svakako treba izbegavati nedopustive veze jednog pola sa drugim, jer oni koji se predaju ovom poroku i sličnim nečistotama protivnim sedmoj zapovesti, podležu, pored opšte raslabljenosti tela, raznim bolestima koje skraćuju život. „Preljubočinac, iz skudoumlja, uverava Sveto Pismo, – pogibelj duši svojoj sprema, a bolesti i razvratnost će pretrpeti.“

5) Neće narušiti jačinu svojih snaga i neće osušiti kosti svoje onaj ko se stara, uzdajući se na Boga, da nema u srcu žalosti, jer žalost razjeda srce i potpuno razara snagu čoveka. „Žalost donosi smrt“ – tvrdi reč Božija.

6) Sam Gospod obećava dugovečnost svoj deci koja poštuju i proslavljaju roditelje svoje, naročito duhovne oce, koja ispunjavaju sve njihove svete želje sa detinjom ljubavlju. Evo Njegove reči: „Poštuj oca tvoga i mater tvoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji“.

Završavam ovo pravilo ovim rečima: imaj straha Gospodnjeg, moli se Božijoj Majci, i Ona će ti pomoći da ovladaš ovim vrlinama.