HLEB I VINO ZARAD SPASENJA DUŠA

Priča o svešteniku koji je pomislio da hleb i vino nisu Telo i Krv Hristovi. Sveštenik Pelagije gajio je veliku ljubav prema Majci Božijoj, sumnjajući u Isusa Hrista. Ona mu se onda ukazala sa Sinom u naručju i objasnila ko je zapravo Dete koje drži, da je On postradao i umro na krstu za spasenje celoga sveta.

 

U Nemačkoj je živeo jedan dobrodeteljan sveštenik Pelagije, koji je bio vrlo pobožan i imao veliku ljubav prema Svetoj Bogorodici, pa kad je služio Liturgiju, nije čitao nijedno drugo Evanđelje osim Bogorodičinog.

sveštenik pelagije

Međutim, đavo nije mogao da podnosi takvu vrlinu, pa mu je našapnuo zle misli u vezi sa verom i on je počeo da sumnja u Sveto Pričešće, govoreći u sebi: “Kako hleb može biti Telo Hristovo i vino Krv Njegova? Djeva je rodila jednoga Sina Koji je stradao, umro i posle pogrebenja vaskrsao jedanput, pa kako hleb može postati telo?”

Tako je Pelagije dugo vremena razmišljao. Nije nikoga smeo da pita, nego se samo molio Svetoj Bogorodici da mu otkrije na koji način hleb postaje Telo Hristovo.

Jednog dana, kad je služio Svetu Liturgiju i pri kraju vozglasio: “Naročito za Presvetu, Prečistu…”, video je da svetog hleba nema na diskosu. Počeo je da ga traži tamo-ovamo, ali nije mogao da ga nađe.

Tada je sveštenik Pelagije zadrhtao od straha i stao da plače i da se ovako moli: “Presveta Bogorodice! Znam da me Car Nebeski ostavio zbog mog maloverja prema Svetoj Liturgiji i da ne želi da se Njime pričestim, jer nisam dostojan, ali Ti Ga moli da mi oprosti po velikoj milosti Svojoj i da se ne gnevi na mene do kraja”.

Moleći se tako, video je pred Svetom Trpezom preslavnu Caricu Angela kako drži Gospoda Mladenca, Isusa Hrista. Ona mu reče: “Pelagije, Ovo dete je Tvorac i Sazdatelj vaseljene, Sin i Reč Božija, savršeni Bog i savršeni Čovek. Začeh Ga od duha Svetoga, rodih Ga bez bolova i ostadoh Djeva. On postrada i umre na krstu za spasenje celoga sveta, kao čovek, vaskrse i vaznese se na nebo, i sedi sa desne strane Oca, kao Jednosuštan i Saprestolan Njemu. A došao je da služi svim ljudima. I sada On, zbog Svoje milosti i prevelike ljubavi prema ljudima, svaki dan silazi u vidu Hleba i Vina koji se vama daje da jedete i pijete radi spasenja vaših duša. Dodirni Ga bez straha da se uveriš da ono što gledaš nije privid, nego istina, istinsko telo od mesa i krvi. Ali, budući da čovek ne može da jede sirovo meso i pije krv, zbog toga se Svemudri Vladika javlja pod vidom hleba i vina da svako može da Ga primi sa željom. I ti se sada pričesti sa strahom Božijim i verom jer ko se dostojno pričešćuje postaje učesnik Njegove Božanstvene slave“.

Kada je to rekla Sveta Bogorodica, stavila je dete na Božanstvenu Trpezu i, poklonivši Mu se sa poštovanjem, postala nevidljiva. Tada je sveštenik pao na zemlju i sa suzama prozborio: “Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti Sin Božiji Koji se rodio od Prisnodjeve Marije i blagodarim Ti za dobrotu Tvoju, i za milost Tvoje Prečiste Majke koja me udostoji da Te ja nedostojni vidim! Oprosti mi kao blag zbog mog negdašnjeg bezumlja pa, kao što si me udostojio da Te vidim u telu Onakvog Kakav si se rodio od Djeve, isto tako me udostoji da se pričestim pod vidom hleba i vina kao ranije“.

Kada se tako pomolio sa verom, ustao je i video je Sveti Hleb na diskosu kao pre, i sa radošću se pričestio. Zatim je poživeo bogougodno i otišao u Carstvo Nebesko.

Iz knjige “Raduj se, Majko Crkve, Presveta Bogorodice”