VANREDNO STANJE

Tursko Ministarstvo za kulturu i turizam saopštilo je da uvođenjem vanrednog stanja u toj zemlji „ne postoji prepreka za bezbedan boravak i odmor turista u svim destinacijama i letovalištima Turske“. Nakon uvođenja vanrednog stanja, ministar turizma Rasim Ljajić kaže da su turističke agencije dužne da vrate najveći deo sredstava onim putnicima koji otkažu aranžmane.

 

„Mere bezbednosti koje će se primeniti neće ni na koji način uticati na turiste koji budu posećivali Republiku Tursku niti na svakodnevnicu turskih državljana, a takođe neće predstavljati prepreku ni za normalno funkcionisanje vazdušnog saobraćaja i međunarodna kretanja kroz Tursku“, kaže se u saopštenju, koje prenosi beogradska Kancelarija za kulturu i turizam Turske.

agencije dužne da vrate

Ministarstvo navodi da, počev od četvrtka 21. jula, vanredno stanje koje je proglašeno širom zemlje predstavlja paket mera koje će se sprovesti u okviru ustavnih zakona radi povećanja bezbednosti, s ciljem da se država izbori sa pretnjama po ljudska prava i slobodu naroda.

„Navedeni paket mera ne sadrži bilo kakva ograničenja osnovnih ljudskih prava i slobode“, kaže se u saopštenju.

„Turističke agencije su sada, nakon uvođenja vanrednog stanja u Turskoj, dužne da putnicima koji otkažu aranžmane vrate najveći deo sredstava, a na putnicima je da odluče da li će putovati u tu zemlju ili ne“, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.

„Ko god sada da otkaže putovanje, imaće osnov za povraćaj najvećeg dela sredstava osim onih stvarnih troškova koje je agencija imala. Taj osnov se sada, uvođenjem vanrednog stanja stekao i mi o tome sad govorimo, a na putniku, odnosno turistima je definitivna odluka da li će putovati ili neće“, naveo je ministar Ljajić.

On je rekao da sve dok se ne proglasi vanredno stanje u nekoj zemlji, turističke  agencije nemaju obavezu da vraćaju novac za uplaćene aranžmane, a sada se taj osnov stekao.

„Naš posao nije da govorimo ljudima da li je negde bezbedno ili nebezbedno ili da li treba ili ne treba da putuju, naša dužnost je da ih upoznamo sa svim činjenicama, pravima i obavezama koje imaju pre svega turističke agencije prema nijima i to i sada činimo. Od početka se principijelno i profesionalno ponašamo iako su tabloidi pokušali da nas uvuku u političke vode i daju nepremerenu dimenziju svemu tome“, rekao je Ljajić.

On je naveo i da je kontaktirao agencije posredstvom kojih naši turisti odlaze u Tursku.

Kako kaže,  u jednoj je od 106 putnika koji su uplatili aranžman za Tursku 10 putnika otkazalo polazak, u drugoj od 59 putnika niko nije otkazao, a u trećoj agenciji koja ima 110 putnika, jedna porodica je odustala od putovanja u tu zemlju.

Ljajić je podsetio da je na raspolaganju i dežuri telefon gde svi koji su već otputovali i oni koji nameravaju da putuju mogu da se obrate i zatraže savete.

„Tu smo da čujemo pritužbe, žalbe i pokušimo da rešimo problem. Za sada nemamo primedbi i zahteva“, rekao je Ljajić.

On je naveo da se situacija prati i da su predstavnici resornog ministarstva na vezi sa agencijama i putnicima i da će se blagovremeno donositi potrebne odluke.

U Antalijskoj regiji trenutno letuje oko 1.100 građana Srbije, saopštili su ranije predstavnici Ministarstva.

Izvor: Tanjug.rs