AVGUST (I KOMENTARI)

avgust

Caruje luduje tvoje
leto 1)
crven kikot još
žeže
starim plamom 2)

Ali ja znam tvoju skrivenu
tajnu 3)

Poslednji strastan badminton
tvoja uzdignuta
ruka
zaslepljuje veštinom
igre 4)
kao tvoj crven
smeh

Ali ja znam tvoju skrivenu
tajnu 5)

Precvetava i ovaj avgust
sutra umire
sad
prepoznajem
tvoja uzdignuta ruka
oproštaja
pozdrava
rastanka
pred zimu što
nadire

Tu tajnu vidim na
tvom licu 6)

Uzalud glumiš
avgust

Godišnjica
od papira
Ne sećam se više
da li joj usne behu
slane ili
slatke

_____________________________________________________

1) Nisam, tad, imao oči da vidim: gledao sam, samo, srcem. Vrlo neobjektivno. I prvo leto s njom, bilo je takvo: nisam znao na čem sam. Tog leta, kad sam je upoznao, držala me je na tankoj uzici dok se nisam izborio da i zvanično budem drugi! Ludo-­ludo, od samog početka. Umesto da se stidim, bio sam presrećan: viđao sam je svaki drugi dan (a svaki prvi, bila je zauzeta) i uobražavao da sam srećan.

2) Ljubeći je, dešavalo mi se da izgubim dah. Voleo sam je kao što niko nikad nikog neće. Od njene vatre, osušio sam se kao grana.

3) A kad sam posumnjao da nije, samo, moja, brzo sam pribavio dokaz. Gips na laktu, kupanje lakta u morskoj vodi, u Dubrovniku, kakve bizarne gluposti!

4) Vešta-­vešta, preigrala se u svojoj igri. Sad mi je žao što je nisam pustio da odigra kraj: šta bi smislila!

5) (Kao pod 3) ­ nema dodatka.)

6) Poslednjeg dana kao da sam nešto predosetio. Čudno me je gledala dok mi je davala presvlaku za javno kupatilo u Džordža Vašingtona. Reći ću, samo, to: uveče, direktan susret, na ulici, lice u lice. Kraj! Pouka: svima verujte – samo sebi ne!