BESEDA SVETOG JUSTINA NA ILINDAN

Sveti Prorok Ilija bio je neiskazano veliki Hristov ispovednik. Čovek ognjene vere, sav je bio oganj! Vaskrsenjem je pokazao moć Božiju i pre samog Isusa. Zaključao je Nebo i tri i po godine nije padala kiša, a kada se pomolio Gospodu, Nebo se otvorilo… Takva je bila sila njegova!

 

Beseda Svetog Justina iz manastira Ćelije održana na dan Svetog Proroka Ilije 2. avgusta 1974. godine. Prenosimo je u celosti.

sveti prorok ilija

Danas Crkva slavi najneobičnijeg čoveka koji je živeo na ovoj zemlji Božijoj, najneobičnijeg čoveka u rodu ljudskom. Toliko neobičnog, i toliko izuzetnog, da ga je Gospod sa telom uzneo na Nebo. Sa telom uzneo na Nebo, šta je to?

Gospod Hristos je prošao kroz smrt u ovome svetu. A, gle! Prorok Ilija nije prošao kroz kapiju smrti kroz koju prolazimo svi na svetu. I uzneo ga Gospod na Nebo! Otkuda to? Radi čega to? Otuda, braćo i sestre, što je on bio neiskazano veliki Ispovednik Boga Istinitog. Čovek ognjene vere, sav je bio oganj! Njegova vera samo je oganj i požar.

Njegov otac Savah, video je Anđele Božije, kada se rodio Prorok Ilija, gde ga hrane ognjem i povijaju ognjem mesto pelenama. I ceo život njegov bio je oganj i požar. Takav oganj vere spaljuje prvo u njemu sve strasti.

Veli se u divnim pesmama crkvenim danas: da je on bio „car nad strastima“. Nijedna strast nije mogla da ga zahvati, da se nad njim zacari. Sve je on kao ognjem sažego i spalio. On je i svaki greh spaljivao ognjem vere svoje. Sav bezgrešan, on sav posvećen Bogu, on nije dao da se nijedan greh zalegne u njegovoj duši i da ostane u njoj. Šta ja govorim? On je spalio i smrt! Nije bilo smrti između njega i Boga. Još nešto, najvažnije. On je spalio đavola i lažne bogove ovoga sveta, i ispovedao i propovedao Jedinog Istinitog Boga. Gle, Njegova molitva spaljuje vodu! Voda gori od njegove reči – kakva sila, kakva moć! Kada je izašao na Karmilsku goru da pokaže Istinitog Boga Izrailjskom narodu, a tada je u Izrailjskom narodu bilo mnogo neznabožaca, mnogo njih koji su poklekli pred lažnim bogovima i služili im zajedno sa carem Ahavom i sa zlom suprugom Jezaveljom, videći da je skoro ostao sam, da je sve napustilo Istinitog Boga, Prorok Ilija i Prorok Jelisej sazivaju Izrailjski narod, i sveštenike lažnih bogova, da svi oni prinesu žrtvu. Neka oni prvi prinesu žrtvu svojim bogovima, pa ću i ja prineti žrtvu Bogu mome, i onda ćemo videti ko je Istiniti Bog, reče Ilija narodu. Ako Bog moj s neba baci oganj na žrtvu i spali je – On je Istiniti Bog. Ako to učine služitelji Vala i neznabožački bogovi, onda su oni istiniti.

Narod pristade i on učini te spremiše žrtvu, prvo za žrečeve, za lažne bogove, i za lažne sveštenike. I oni od jutra do mraka vikahu oko žrtvenika i moljahu svoje bogove da zapale žrtvu koju su oni prineli, ali ništa ne bi od toga. Pošto je prošlo mnogo vremena, a lažni sveštenici nisu mogli prizvati svoje bogove, Prorok Ilija reče im: Šta je sa vašim bogovima, izgleda da su zauzeti drugim poslovima, ili su legli da se odmaraju, da spavaju? I tako prođe ceo dan, i neznabožački sveštenici nisu mogli da izvedu oganj s neba. Tada Prorok Ilija iseče žrtvu, metnu je na žrtvenik i drva naokolo, a pored toga oko žrtvenika veliki opkop i taj opkop napuni vodom, i žrtvu preli vodom. Tada se pomoli Gospodu Bogu Istinitome da nispošlje oganj s Neba, da zapali žrtvu i pokaže Sebe. I zaista, na njegovu molitvu siđe oganj s Neba i zapali žrtvu, pa izgori ne samo drvo, nego se zapali i voda i ona izgori. Tada Izrailj povika: – Zaista je Bog Ilijin Istiniti Bog! Da!

Šta rade Svetitelji Božiji u ovome svetu? Ono što i Prorok Ilija: oni služe Istinitom Bogu i propovedaju Njega. A šta radi đavo u ovome svetu? Đavo izmišlja lažne bogove u ovome svetu, i zavodi ljude. Pogledajte kako je Evropa poplavljena lažnim bogovima, umesto Istinitog Boga. Šta ovi ljudi nisu proglasili za svoje bogove! Te kulturu, civilizaciju, nauku, filozofiju, političke partije. Sve je to lažni bog do lažnog boga. Zar danas ljudi ne metanišu pred televizorima, pred radijima, zar ne metanišu pred bezbrojnim lažnim, takozvanim kulturnim prosvetiteljima. A šta, ko su oni? Šta propovedaju? Ništa drugo do smrt! Ništa drugo do nemoć!

A u ovom svetu glavna muka, glavno pitanje ljudskog bića i čoveka – šta? Smrt! Ako smo smrtni, ako se sve završava smrću – kako je smešan i jadan ovaj život! Ali, Gospod Hristos je došao u ovaj svet i pokazao Sebe kao Istinitog Boga, pobedio smrt i vaskrsao. I tu istu silu dao Crkvi Svojoj. Gle, ko danas svedoči o Istinitom Bogu Gospodu Hristu. Gle, pogledajte Ostrog naš, svakodnevno tamo Sveti Vasilije čini čudesa. Pogledajte Svetog Prohora Pčinskog, Svetog Stefana Dečanskog i mnogobrojne druge svete zadužbine careva naših; i svete mošti njihove neprekidno čudotvore i pokazuju da je Gospod Jedini Istiniti Bog.

Da, tu silu vaskršnju, tu pobedu nad smrću pre Gospoda Hrista, a za vreme Proroka Ilije, Prorok Ilija je pokazao sam: vaskrsao je sina udovice Sareptske i pokazao moć Božiju. Da Bog i smrt pobeđuje i iz smrti ljudska bića oživljava. Da, Sveti Prorok Ilija – to je najbogatiji siromah u ovome svetu. Ništa nije imao, osim tela i odela, a bio ipak bogatiji od svih careva zemaljskih. Čime? Bogom! Njegovom silom, Njegovom moći. Gle, on je kao čovek iako na zemlji vladao Nebom, zaključao Nebo i tri i po godine nije padala kiša. A kad je on hteo, pomolio se Gospodu, Nebo se otvorilo, kiša je pala na zemlju. Takva je bila sila njegova.

I ne samo to. On je, kako se divno veli u crkvenim pesmama, drugi Preteča i prvi Jovan Krstitelj. Sveti Prorok Ilija drugi je Preteča, to jest, doći će na zemlju pred Drugi Dolazak Gospoda Hrista, da svedoči za Njega, Istinitog Boga. Tada će se on pojaviti ne samo telom, nego i obučen u vreću, i svedočiće Gospoda Hrista. Iz njegovih usta, veli se u Svetom Pismu, oganj će da bije. Biće mu data vlast od Boga da zemlju udari svakom mukom, da ljude trgne, da ljude osvesti, da ljude privede pokajanju pred Istinitim Bogom. To će biti pred Drugi Dolazak Gospoda Hrista.

Prorok Ilija, čovek jači od smrti, jači od greha, jači od strasti, jači od svih đavola, doći će na zemlju da svedoči Gospoda Hrista i tada će ga ubiti na zemlji. I on će proći kroz smrt kao i ostala ljudska bića. Njegove su molitve uvek moćne, uvek silne, kao oganj. Neka budu u pomoć svima nama. Neka Sveti Ilija pomaže svima nama. I mi, kada mu se obraćamo molitvama svojim, znajmo da je on tako moćan i silan pred Bogom, jedini sa telom ljudskim u nebeskim svetovima. Da može izmoliti i za nas sve ono što molimo od Njega, da posreduje pred Bogom.

Neka bi njegove svete molitve i molitve svih Proroka i svih Svetitelja, na čelu sa Presvetom Bogomajkom, vodile nas kroz ovaj svet, udostojile Nebeskog Carstva. Da bismo izišavši iz ovog tela, i mi sa verom i smirenošću poklonili se velikom i slavnom Proroku i molili ga da nam osigura Carstvo Nebesko. Da bi zaslužili i slavili Gospoda Hrista, Kome je on tako revnosno i tako samoprekorno služio. Neka njegove molitve budu naši vođi i vaspitači u ovome svetu. Amin.

Iz knjige „Praznične besede I“, Sveti Justin Novi (Ćelijski)