CRNKA

crnka

Ona koju ljubim zove se samoća

Crne oči
Crnu kosu
Ima draga moja

Crno joj lice
Crno joj čelo
Sva crna

Crnim me mlijekom hrani garavuša
Crnom rukom
Crnka miluje

K’o naša
Malo je takvih ljubavi danas

Takvih ljubavi
Takvih žena
K’o crnka moja što je

Iz dana u dan
Sve ljepša i ljepša
Iz dana u dan
Sve crnja i crnja!