NAJSTARIJI CRTAĆ

“Fantazmagorija“ je francuski animirani film kog je 1908. godine stvorio Emil Kol. To je prvi crtani film u istoriji, jer je, kako smatraju poznavaoci filma, jedan od prvih primera tradicionalne, rukom crtane animacije.

 

Film se uglavnom sastoji od animiranog čoveka koji se kreće i susreće raznorazne vrste objekata koji se menjaju jedni u druge, kao što se na primer vinska flaša pretvara u cvet. U ovom filmu postoje i žive akcije gde se u kadru vidi ruka animatora koja docrtava scenu animacije.

prvi crtani film

U ovoj jednostavnoj animaciji je prikazano da je glavni lik, odmah na početku filma, nacrtan rukom animatora, a osim njega, a glavni likovi su još i klovn i džentlmen.

emil kol

Emil Kol, tvorac filma „Fantazmagorija“

Film “Fantazmagorija”, u svim svojim divljim transformacijama, direktna je posveta zaboravljenom inkoherentnom pokretu u Francuskoj, koji je satirično gledao na tadašnju umetnost, smatrajući sebe vrstom anti-umetnosti.

Emil Kol je na ovom filmu radio od februara do maja ili juna 1908. godine. Uprkos kratkom vremenu provedenom u radu, film je bio prepun materijala koji su osmišljeni u trenutku. Objavljen je 17. avgusta iste godine.

Film „Fantazmagorija“ nastao je crtanjem svakog frejma na papiru, a zatim uslikavanjem na negativ, što je dalo izgled crne table na kojoj se crtaju likovi. Bio je sastavljen od ukuno 700 crteža koji se smenjuju jedan za drugim u nešto više od minuta koliko traje cela animacija.

Kol je ovu tehniku pozajmio od Stjuarta Blektona, a ona znači da se snima crna linija koja povlači poteze na belom papiru, a onda u negativu da to izgleda kao ispisivanje bele krede na crnoj tabli.

I pored svega, “Fantazmagorija” je bila jednostavan crtani film, koji je oslikavao samo likove. Kasniji crtani filmovi koji su usledili posle ovog prvog filma, nisu se bazirali samo na likove, već su detaljisali i pozadinu. Takvi su bili “Mali Nemo” (1911), “Gerti dinosaurus” (1914) i “Potonuće Lusitanije” (1918).

Izvor: Thevintagenews.com/Wikipedia