Gospode usliši

gospode usliši

Da li je Hristos ogrezao u našoj stravi?
Ili zatvara oči sebi, oblaku,
morskom talasu i travi?
Šta misli, šta čini kad vidi
da se paklenska vatra zaždi
i nad ljudskim plemenom gori?
Verujem da mu je žao i da želi
da nas pehari ovih stradanja mimoilaze.
I već ga uslišava anđeo koji nas kuša,
no dolazi satanska sila što svaki dogovor gazi.
Ko joj je dao da se meša u ovaj svet
u času dok spava onaj ko ga stvori?
Ako Čovekoljubac ne pomogne ovde,
imaćemo sastanak sa Njim još dva–tri puta,
mada je već jedno stradanje mnogo,
kao što videsmo na Maslinovoj Gori.

Gospode, usliši Hrista,
usliši svog Sina kada se za nas moli!