S KAMENA NA KAMEN

Frapantna statistika kaže da Hercegovci ne žele bračne obaveze. Više od sto hiljada ljudi u hercegovačkom delu BiH nikada nije stupilo u brak. Od tog broja, oko čak 15 hiljada više je slobodnih muškaraca u odnosu na žene koje su nevenčane. Ipak, žene prednjače kada je u pitanju život bez supruga – udovica je 20 hiljada više nego udovaca.

 

Na području Hercegovačko-neretvanskog, Herceg-bosanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona živi 107.098 osoba koje se nikad nisu venčale. U bračnu zajednicu u kršnoj Hercegovini nikad nije stupilo 60.810 muškaraca i 46.288 žena starijih od 15 godina. To znači da u Hercegovini postoji skoro 15.000 slobodnih muškaraca više u odnosu na broj slobodnih žena.

hercegovci

Hercegovačko-neretvanski kanton prednjači kada je u pitanju broj osoba koje se nikad nisu ženile. Na ovom području živi 57.527 osoba koje nisu u braku, od čega je 32.522 muškaraca, te 25.005 žena.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu se nije ženilo 26.585 osoba, od čega 14.823 muškaraca i 16.762 žena.

U braku je u Hercegovini 191.782 osoba, a naviše ih je u Hrvatsko-nertvanskom kantonu.

Prema rezultatima popisa na području Hercegovine živi i 6.290 razvedenih osoba. Kad su u pitanju razvodi prednjače žene. Status udovaca u Hercegovini imaju 33.074 osobe. Udovica je 26.838, dok je udovaca 6.236.

Izvor: Bljesak.info