JA SAM BIO ONOG DANA…

bio onog dana

Ja sam bio onog dana kad imena
nije bilo
Niti znaka od kog bića što je tako
šta nosilo.

Mi smo dali ta imena i s imenom
sve ostalo,
Onog dana kad „ja“ i „mi“ nije još
ni postojalo.

Znakom pravog Bića posta vrh uvojka
u Dragoga:
Do tog doba nije bilo tog uvojka
kićenoga.

Ja sam redom sve hrišćane i krst
dobro odmerio,
Ali zalud oči trudih: On na krstu
nije bio.

Ja se vrnuh do pagode i do starog
hrama maga,
Ali ni u jednom od njih nije bilo
Njemu traga.

Ja okrenuh Kandaharu i heratskim
vrhuncima,
Al’ Ga i tu zalud gledah gore–dole
po klancima.

Ja se vinuh Kaf–planini, sve do
vrha strelimice,
Ali na tom visu beše samo gnezdo
Anka ptice.

Tako tražeć’ ja okrenuh uzde i put
Ćabe svete,
Ali Njega nema ni tu gde se staro,
mlado plete.

Ja potražih Ibn-Sinu i zapitah:
šta je s Njime?
Ali zalud: On ne beše na dosegu
n’ Ibn-Sine.

Ja pojurih tamo gde je neko „na dva
luka“ saš’o,
Al’ ni u tom višnjem trenu opet nisam
Njega naš’o.

Nakon svega ja zavirih i u samo
srce svoje:
Tu Ga videh, tu Ga nađoh; Njegov
pravi stanak to je!

Kao divni Šemsi-Tebriz čiste duše
i naravi,
Niko nije bio tako lud i pijan od
ljubavi!