ZNAMENJE BOGA KOJI LEČI SVE BOLESTI

Simbol farmaceuta i homeopata je krilati štap sa dve uvijene zmije – kaducej. Svaki deo ovog prastarog simbola – krila, štap i zmije – predstavlja određene osobine. U ovom simbolu utkana su i četiri elementa, a njegova stroga simetrija označava savršenu ravnotežu koja se poremeti tokom bolesti. Jedna biblijska priča jasno opisuje kako je kaducej postao homeopatski simbol.

 

Kaducej za koji danas znamo, uglavnom kao farmaceutski simbol, sastoji se iz štapa i dve zmije uvijene oko njega, obično sa dva mala krila ili krilatim šlemom. Ovo je veoma star simbol koji se nalazio u potpuno različitim kulturama širom sveta. Postoji verovanje da mu je izvor u legendi o Merkuru koji se opkladio sa dve zmije, te da su one zato obmotane oko njegovog štapa. Međutim, simbol je mnogo stariji od legende.

kaducej

Legenda o Merkuru koji drži kaducej mlađa je od samog simbola

U starorimskoj kulturi kaducej je predstavljao moralnu uravnoteženost i dobro vladanje sobom. Značenje simbola proističe iz njegovih komponenti – sam štap predstavlja snagu i moć, zmije mudrost, a krila istrajnost i marljivost. Šlem koji se ponekad pojavljuje u okviru simbola predstavlja uzvišene misli i meditaciju. Kaducej je kombinacija 4 elementa: štap predstavlja element zemlje, krila vazduh, a dve zmije vodu i vatru, zato što njihovo kretanje podseća na kretanje vode i talasa, kakvo je takođe i kretanje plamena.

U Indiji, ovaj simbol se nalazi na vratima hramova, gde simbolizuje zavet držanja zakletve, ali i urezan u kamene ploče i naziva se nagaklas. Neki istraživači vide sličnost u izgovoru sanskritske reči nagaša i biblijske bakarne zmije nehuštan.

Poreklo ovog prastarog simbola je verovatno u Mesopotamiji, jer je nađen i na peharu kralja Gudee Malgeša iz 2.600 godine p.n.e, ali je njegov pravi izvor možda još stariji. Kao i bakarna zmija koja se pojavljuje u Bibliji, i u Mesopotamiji je kaducej bio simbol boga koji leči sve bolesti. Ovo značenje je dospelo i do starogrčke kulture i održalo se do danas.

U homeopatiji, gde se bolesti leče jako razvodnjenim ekstraktom samog izazivača bolesti, kaducej je osnovni simbol. Jedna priča u Bibliji jasno opisuje kako je kaducej postao homeopatski simbol. Dok su Izraelićani lutali pustinjom, jadikovali su: “Zašto si nas izveo iz Egipta da pomremo u pustinji?” (Četvrta knjiga Mojsijeva, 21:5). Odgovor Gospoda je bio da na njih pošalje zmije otrovnice. Pošto su se pokajali, Mojsije je molio za njih i primio sledeća uputstva: “Načini sebi zmiju otrovnicu i stavi je na štap: i desiće se da svako koga je zmija ugrizla pogleda u štap i ostane u životu. I Mojsije načini bakarnu zmiju i stavi je na štap i svaki čovek koga je zmija ugrizla pogleda u bakarnu zmiju i ostade u životu.” (Četvrta knjiga Mojsijeva, 21:8-9).

Zmija na štapu bila je kaducej i pogledavši je, čovek se lečio od ugriza zmije otrovnice. Istina, postoji samo jedna zmija, ali i dvojnost u nazivu – nahaš (zmija na hebrejskom) i nehošet (bakar). Na aramejskom se bakar kaže nhaš. Naziv “nehuštan” je bakarnoj zmiji dao judejski car Hiskija, verovatno kao znak prezira, omalovažavanja i naglaska da je ona samo jedan predmet načinjen od bakra i to nakon što ju je uništio, jer je bila postala predmet idolatrije među Jevrejima. Bakarna zmija nije bila krilata kao mnogi kaduceji, ali s druge strane, i tu postoji element vazduha jer je bilo neophodno da čovek digne pogled da bi je video s obzirom na visinu štapa na kome se nalazila.

Simetrija kaduceja naglašava njegovo lekovito značenje, jer simetrija predstavlja savršenu ravnotežu koja se u toku bolesti poremeti. Simetrija predstavlja i aktivno balansiranje oprečnih sila koje uravnotežavaju jedna drugu da bi se stvorila viša forma mirovanja. Zmije i krila znače da je ta ravnoteža moguća i da treba da bude postignuta na oba nivoafizičkom (fizičko-mentalnom), koji označavaju zmije, i duhovnom, koji označavaju krila. Ova ravnoteža, do koje se ponekad mora doći borbom između oprečnih sila, stvoriće samokontrolu i snagu koje nam donose zdravlje.

Prema ezoterijskom budizmu, štap kaducej simbolizuje osu sveta, a zmije silu koja se naziva kundalini. Prema tantričkom učenju, ova sila počiva u oblasti trtične kosti pri dnu kičme i predstavlja razvojnu snagu čiste energije. Danas je kaducej simbol katoličkog biskupa u Ukrajini, kao i medicine u opštem smislu, a posebno homeopatije.

Iz knjige: “Sve o simbolima”, Endru T. Kamings