Kuće u kojima sam živio…

kuće u kojima

Kuće u kojima sam živio
ko moji dragi
nestadoše

Uliše se u prostor
od koga su i bile
posuđene

Ne može se više dodirnuti
njihova tvrđ

Odaje im se njišu
najari
kao na vodi katarke
ili sleđene miruju
poput insekta u ćilibaru

Otvorene su dveri
na mojim dvorovima
koji siđoše u zemlju
(gdje li?)
da se u njih sklone
beskućnici
što vječnim zubljama osvjetljavaju put
po kom pagani
i tužni idu

Kuće u smrti obnovljene
obnovile su i moje
u njima boravljenje

Majstor je vratio sve
kako je negda bilo

Samo se zublja mene čeka
da pređe preko praga
kuća u kojima sam živio
da s kraja k početku
nastavimo