UBLAŽITI BOL JE BOŽANSKO DELO

Boli su inspirisale mnoge da o njima pišu, govore, razmišljaju… Svetski mislioci, književnici i umetnici često su se bavili bolom kao stanjem duše, katarzičnim osećajem svakog čoveka koji ga oslobađanjem čini boljim i pročišćenijim.

 

U srpskom jeziku skoro da ne postoje reči koje imaju dva gramatička roda. Bol je imenica i muškog i ženskog roda, što već može da se tumači da je bol svojstven/svojstvena i muškarcima i ženama.

boli

Rana koja se krije, sporo i teško zaceljuje. Ivo ANDRIĆ

Bol ne treba da nadjača svest. ARISTOTEL

Božansko delo je ublažiti bol. ASKLEPIJE

Kad buve grizu, ni lav se ne smeši. Habib BURGIBA

Sreća nas okuplja, ali nas bol sjedinjuje. Oskar VAJLD

Velike boli su plod naše neobuzdane požude. VOLTER

Snađe li te kakav bol, stani mirno i pitaj ga šta od tebe želi. Emanuel GAJBEL

Bol mi kaže: ja jesam i dok jesam, jesi i ti. Ranko MARINKOVIĆ

Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savladaju naslada ili bol. Marko AURELIJE

Ništa nas ne čini tako velikim kao veliki bol. Alfred de MISE

Bol za izgubljenom stvari mnogo je veći nego što je ona sama vredela. Momčilo NASTASIJEVIĆ

Kako malo mašte imamo za bol koju nanosimo drugima! Fridrih NIČE

Duševni bol je teži od telesnog. Publije SIRIJE

I nevine bol nagoni na laž. Publije SIRIJE

Uzdisaj bolove odaje, ali ih ne oslobanja. Publije SIRIJE

Čovek koji nije patio ne zna biti sapatnik. Nikola TOMAZEO

Samo nam srodan bol izaziva suzu i svako plače zapravo zbog sebe. Hajnrih HAJNE

Nema bola koji vreme ne bi umanjilo i ublažilo. CICERON

Izrazi svoj bol rečima, jer bol koji se ne govori guši puno srce, dok ono ne pukne. Vilijam ŠEKSPIR

Od novog jada stari bol će proći. Vilijam ŠEKSPIR