ČUVARI BLAGA

Pudari danas predstavljaju retko zanimanje, jer retki su oni koji neguju tradiciju pudarstva – čuvanja vinograda od ptica, ali i poslovanja oko gajenja vinove loze. Ko vino voli i uz vino nazdravlja, mogao bi ponekad da nazdravi i pudarima u čast, jer mnoge berbe bile bi zasigurno siromašnije da nije bilo ovog časnog i lepog, a sada potpuno zaboravljenog zanimanja.

 

Pudar je čovek koji čuva vinograd. Bavi se i poslovima koji su neophodni da bi rod grožđa bio što bolji i veći (orezivanje, prskanje, okopavanje…). Obično stanuje u kućici s okućnicom koja je u okviru vinograda. U kućici u kojoj živi, živi i njegova porodica. Ženu mu zovu „pudaruša“.

pudari

Pudar i srodna zanimanja

Pudar mora biti poštena i plemenita osoba. „Naoružan“ snagom volje, trubama i kojekakvim „klepkama“ – čuvao je vinograd od njegovog najvećeg neprijatelja, ptica, ali i svih ostalih nepoželjnih gostiju u vinogradu.

Reč „pudar“ dolazi od glagola „puditi“ ili „pudati“, što znači terati ili plašiti. Nekad, davno, u vreme knezova i vlastelina, zapošljavali su se u vinogradima i poljima „vinclari“ i „pudari“.

Vinclari su bili nastojnici, kućepazitelji, živeli su u „kuriji“ (kuća ili kućica unutar velikog poseda) i brinuli se o celom domaćinstvu.

Sluga vinclara bio je pudar. Pudar je živeo zajedno s vinclarom, kuvao mu, čuvao ga, ali i čuvao ceo posed. Pudar je u ondašnje vreme mogao biti samo muška osoba. „Pudarice“ ili „pudarnice“, „klijet“ ili današnjeg naziva „čuvarnice“, bile su male drvene kućice, a služile su za osmatranje i odmor pudara.

Pudar je radio za hranu. Kako je živeo s vinclarom i kuvao mu, zasluženu platu posle berbe grožđa dobijao je u hrani (kukuruz, krompir, sir…).

Pudarijada u Kaptolu

Podno papučkih obronaka u Slavoniji, pudarenje ima dugogodišnju tradiciju. Nekad poznate pudare (Frc, Minks, Tauš, Golić) danas zamenjuju članovi Udruženja V.V.V. koji su uvršteni u službu čuvanja, a sve kako ova časna profesija ne bi pala u zaborav.

Tokom pedesetodnevnog čuvanja, oko 60 pudara čuva vinograde na području Opštine Kaptol. Pudari predahnu na jedan dan, podnesu izveštaj o „stanju vinograda“, a prisutnim gostima pripreme „pudarski kotlić“.

I Srbija ima tradiciju održavanja manifestacije posvećene pudarima i pudarstvu, na kojoj se pripremaju „pudarski kotlići“. Pudarski dani u Irigu održavaju se svake godine u ovoj varošici podno Fruške gore,  a ove godine biće održani od 15. do 17. septembra. Atmosferu sa jedne od prošlih manifestacija možete pogedati u VIDEO prilogu.

Izvori: Udruga-vvv-kaptol.hr, Wikipedia, Youtube

Priredio: Velibor Mihić, veb autor