BRANIOCIMA U ČAST

Švedski metal bend „Sabaton“ posvetio je svoju novu pesmu herojskim braniocima Beograda i majoru Dragutinu Gavriloviću u Prvom svetskom ratu!

 

Druga na listi pesama, na najnovijem albumu koji je objavljen ovih dana, jeste pesma „Last Dying Breath“, posvećena braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu. U poslednje dve strofe pesme je i parafrazirani govor majora Dragutina Gavrilovića, koji je 1915. godine dao braniocima Beograda.

Švedski metal bend

„Vaši životi su izbrisani. Napred u slavu za kralja i otadžbinu. Odbranite čast Beograda. Napred u slavu da se konačno suočite sa sudbinom“, glase poslednje dve strofe.

Tekst pesme sadrži i deo samog govora majora Gavrilovića. Poslušajte!

https://www.youtube.com/watch?v=fDhN3m3omvg

Dragutin Gavrilović u srpskoj istoriji ostaće upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda oktobra 1915. godine neposredno pred juriš u kome je i sam teško ranjen. U toku borbi za odbranu Beograda 6. i 7. oktobra 1915. godine, Austrija je napadala preko Dunava i iskrcala se na delu obale koji je držao 2. bataljon 10 kadrovskog puka kojim je komandovao major Dragutin Gavrilović.

Austrijske jedinice utvrdile su se iza železničkog nasipa na samoj obali. Žestoko dejstvo austrijske artiljerije pretvorilo je srpske položaje u Banatskoj ulici u hrpu ruševina, ali su branioci i dalje pružali otpor. Rastojanje između srpskih i austrijskih položaja na nekim mestima nije bilo veće od 30 metara.

Oko 14.30 major Gavrilović je prikupio svoja tri voda, dva voda 3. bataljona i Sremski odred i pred kafanom „Jasenicom“ izdao sledeću, sada već antologijsku, zapovest:

„Tačno u 15 časova neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici! Junaci! Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu! Za kralja i otadžbinu! Živeo kralj! Živeo Beograd!” 

Uz poklič srpski vojnici su krenuli u kontranapad. Međutim, snažna vatra austrijskih jedinica na nasipu podržana uraganskim dejstvom austrijske artiljerije odbila je i ovaj napad. Major Gavrilović je teško ranjen.