TAMO VAMO

tamo vamo

Zbog onoga tamo
Došli smo ovamo.
Oni što su tamo
Isto bi ovamo.
Znaju oni tamo
Bolje je ovamo.
Jeste lepo tamo,
Lepše no ovamo,

Ali nema tamo
Šta ima ovamo.
Ne može se tamo
Isto što i ‘vamo.
Mi bi rađe tamo,
No da smo ovamo,
Jer naše je tamo,
A tuđe ovamo.

Ovi bi ovamo
Hteli da smo tamo.
Briga njih ovamo
Kako nam je tamo.
Trpimo ovamo
To što ne bi tamo,
Tako nam je ‘vamo.

Oni misle tamo
Blago nama ‘vamo,
I što nismo tamo.
Svi hoće ovamo,
Niko ne bi tamo.
Kad bi svi ovamo,
Ko bi onda tamo?

Ko nas posla ‘vamo
Ostao bi tamo,
Jer ne sme ovamo.
A njemu je tamo
Bolje no ovamo,
Pa onima tamo
Ne da više ‘vamo,
Trebaju mu tamo.

Šta će svi ovamo,
Neko mora tamo,
Dosta nas je ‘vamo.
Tako ti je tamo.
Plačemo ovamo
Za onima tamo,
Al’ suze su ‘vamo
Krupnije no tamo!

Mi smo sada ’vamo
Nada onim tamo.
Svako ko je ‘vamo
Ima nekog tamo,
Pa čas je ovamo,
Pa odlazi tamo.
Muči se ovamo
Da pomogne tamo.

Glavom je ovamo,
A srcem je tamo.
Sve bi dao ‘vamo
Da je bolje tamo,
I čeka ovamo
Kad će bolje tamo,
Da napusti ‘vamo,
Da se skrasi tamo.

Hladno je ovamo,
Nije kao tamo,
Jer sunce ovamo
Ne greje k’o tamo.
Izblediš ovamo.
Stran im dođeš tamo
K’o što si i ‘vamo.

Blago onim tamo
Što nisu ovamo,
No su samo tamo,
Jer mi smo ovamo
Ni ‘vamo ni tamo!