NEDOSTATAK EREKCIJE

Šta je erektilna disfunkcija? Šta uzrokuje ED? Lečenje erektilne disfunkcije

 

Svakoga dana sve više muškaraca odlučuje potražiti pomoć zbog poremećaja o kojemu se do pre nekoliko godina veoma malo znalo, a još manje govorilo. U prošlosti najčešće sveden pod zajednički nazivnik i nazivan impotencijom, u poslednjih nekoliko godina taj je poremećaj jasnije identifikovan pod nazivom erektilna disfunkcija.

 

Šta je Erektilna disfunkcija - sindrom kad nema erekcije kod muškarca

Erektilna disfunkcija je učestalija sa godinama starosti

Svaku slabost na tom polju mnogi muškarci još uvek shvataju kao dovođenje u pitanje vlastite muškosti, te kao priznavanje slabosti i nesposobnosti.

Problemi u polnom životu muškaraca kroz veći deo istorije smatrani su tabu-temom, a retki su bili muškarci koji bi s lekarom otvoreno porazgovarali o postojećem seksualnom problemu ili polnoj nemoći te zatražili savet ili lečenje. I danas, posebno u patrijarhalnim društvima, kod muškaraca postoji blokada kada treba progovoriti o sopstvenoj seksualnosti. Svaku slabost na tom polju mnogi muškarci još uvek shvataju kao dovođenje u pitanje vlastite muškosti, te kao priznavanje slabosti i nesposobnosti. Srećom, svest muškaraca o ovome problemu u poslednjih nekoliko godina se znatno promenila i tek sada lekari su dobili bolji uvid u učestalost pojave erektilne disfunkcije kod muškaraca.

Šta je erektilne disfunkcije?

Muškarci koji pate od erektilne disfunkcije u nemogućnosti su postići erekciju i zadržati je dovoljno jakom do kraja polnog odnosa.

Erektilne disfunkcije (ED) predstavlja trajnu ili povremenu nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije prikladne za kvalitetan seksualni odnos. Termin „erektilne disfunkcije“ predstavlja tačniji termin od impotencije, budući da mnogi sterilnost, probleme s ejakulacijom, postizanjem orgazma ili pak manjak snage i polne moći takođe smatraju impotencijom.

Muškarci koji pate od erektilne disfunkcije u nemogućnosti su postići erekciju i zadržati je dovoljno jakom do kraja polnog odnosa. Takvo stanje ne smatra se normalnim ni u kojem životnom dobu, te ga je potrebno lečiti. Prema mnogim istraživanjima, čak 90 posto muškaraca do četrdesete godine života barem jednom oseti simptome erektilne disfunkcije.

Šta uzrokuje Erektilnu Disfunkciju?

90% uzroka erektilne disfunkcije su fizičkog porekla!

Kako bismo najbolje shvatili uzroke ED, potrebno je shvatiti procese u organizmu koji predstoje postizanju erekcije. Unutrašnjost penisa sastoji se od tri cilindrične strukture. Dve predstavljaju šupljikavo telo penisa (lat. Corpora cavernosa), valjkaste tvorbe sačinjene od erektilnog tkiva isprepletenog krvnim sudovima. Između njih nalazi se sunđerasto tkivo (lat. Corpus spongiosum) unutar kojega se nalazi i mokraćna cev ili uretra, koja služi za izlučivanje urina i sperme.

Erekcija započinje u mozgu, gde započinje polna uzbuđenost. Iz mozga kreću nervni signali, koji zatim preko kičmene moždine dolaze do završetaka nervnih vlakana u penisu, koja pak „narede“ krvnim sudovima da se opuste, prošire i propuste krv u penis što rezultira erekcijom. Kako krv nadire u šupljikavo telo, prazan prostor se širi i stvara pritisak na sudove koje služe za oticanje krvi. Taj pritisak zatvara krvne sudove i sprjčava oticanje krvi. Budući da više krvi dolazi u penis nego što iz njega izlazi, penis se ukrucuje i nastaje erekcija. Nakon orgazma, pritisak na krvne sudove prestaje i krv se ispušta iz penisa čime erekcija i prestaje.

Kao što možemo videti, erekcija predstavlja vrlo složen proces u koji su uključeni mozak, krvni sudovi, nervi i glatko mišićno tkivo unutar penisa. Ukoliko bilo koja od navedenih karika ne obavlja svoj posao na pravilan način, muškarac možda neće biti u stanju da postignu ili održati erekciju. Tada nastupa stanje koje nazivamo erektilne disfunkcije. Sada kada smo se detaljnije upoznali sa procesom erekcije, vratimo se njenim uzrocima. Malo je poznata činjenica da gotovo 90 posto uzroka ED-a otpada na neki fizički poremećaj u organizmu. Samo desetak posto otpada na psihološke uzroke, a i oni su često samo rezultat nekog već postojećeg fizičkog problema.

Različiti fizički uzroci ED-a mogu se svrstati u tri osnovne grupe problema:

Nedovoljan dotok krvi u penis – ovakvo stanje može biti uzrokovano mnogim bolestima ili stanjima, a jedno od najčešćih je ateroskleroza, odnosno zakrčenje krvnih sudova. Erektilne disfunkcije često predstavlja jedan od prvih simptoma ove bolesti. Ateroskleroza može biti uzrokovana dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, visokim holesterolom ili pušenjem.

Krv se ne zadržava u penisu – muškarci s ovim problemom ne mogu održati erekciju tokom polnog odnosa, budući da se krv ne zadržava u penisu nego otiče iz njega. Ovakav problem može biti rezultat oštećenja glatkog mišićnog tkiva u penisu.

Nervne poruke poslate iz mozga i kičmene moždine ne dopiru do penisa – ukoliko nervna stimulacija ne stiže do penisa može se javiti problem sa erekcijom. Ovakav problem mogu uzrokovati mnoge bolesti, uključujući dijabetes, Parkinsonovu bolest ili multiplu sklerozu. Povrede ili hirurški zahvati na penisu ili karlici takođe mogu oštetiti nervna vlakna i prekinuti normalan prenos informacija do penisa.

Erektilna disfunkcija može biti rezultat mnogih bolesti, kao što su:

Bolesti bubrega – bolesti bubrega mogu uzrokovati hemijske promene u vašem organizmu, koje zatim utiču na nivo hormona, cirkulaciju, funkciju nerava i nivo energije. U mnogim slučajevima ove promene uzrokovaće promenu u seksualnom porivu muškarca ili njegovim seksualnim mogućnostima. Neki lekovi koji se koriste u lečenju bolesti bubrega takođe mogu uzrokovati ED.

Bolesti krvnih sudova – uključuju već spomenutu aterosklerozu, visok krvni pritisak i visok nivo holesterola u krvi. Ove bolesti odgovorne su za čak 70 posto slučajeva erektilne disfunkcije, budući da sprečavaju normalan protok krvi u mozak, srce i penis.

Dijabetes – može uzrokovati oštećenja na živcima i arterijama koja zatim mogu otežavati postizanje erekcije. Otprilike 35 do 50 posto muškaraca koji pate od dijabetesa takođe imaju problema i sa erekcijskom disfunkcijom.

Starenjem tela i lošom ishranom dolazi do nagomilavanja krvnog plaka na zidovima arterija i kapilara što stvara slabiju cirkulaciju i vodi nastanku kardio vaskularnih bolesti. Kupite BioCapillary kapi za bolju cirkulaciju da biste uz dijetalnu ishranu i korišćenje kapi za 3 do 12 meseci očistili vaše krvne sudove, podiglo potenciju i libido i sprečili nastanak srčanih i moždanih bolesti.

Osim pomenutih, postoji još mnoštvo drugih fizičkih uzroka erektilne disfunkcije. Među njima valja spomenuti hirurške zahvate, povrede, hormonalne neravnoteže, konzumaciju alkohola, cigareta i droga, kao i velik broj lekova koji kao nuspojavu mogu imati pojavu erektilne disfunkcije (najčešće lekovi za lečenje visokog krvnog pritiska, depresije i alergije). Spomenuli smo i psihološke uzroke erektilne disfunkcije, koji su retki, ali postoje. Kako normalan polni život zahteva da um i telo rade zajedno, tako mnogi emocionalni ili psihološki problemi mogu dovesti do poteškoća u postizanju erekcije. Često su ti psihološki problemi i uzrokovani upravo erekcijskom disfunkcijom i nezadovoljstvom koje ona stvara.

Biocapillary kapi za cirkulaciju i krvotok

Tajno oružje muškaraca – pojačava cirkulaciju i krvotok polnih organa – klikni na sliku i naruči !

Lečenje erektilne disfunkcije

Važno je posavetovati se sa lekarom pre uzimanja ovih lekova, budući da određena stanja i bolesti stvaraju prepreku uzimanju ovih lekova.

Prvi korak u lečenju problema s erekcijskom disfunkcijom jest priznanje da problem postoji. Muškarci često ne žele priznati da nešto nije u redu sa njihovom muškošću, pa je tako prepoznavanje problema vrlo važan korak. Sledeći korak je poseta lekaru, obavljanje pregleda i savetovanje oko načina lečenja. Sasvim je normalno da prilikom posete lekaru osećate nelagodnost jer treba razgovarati o svom polnom životu, koji je privatna i intimna stvar. Važno je da shvatite da nikako niste jedini koji patite od erektilne disfunkcije te da se takvi problemi ne događaju samo vama. Zavisno o istoriji bolesti i pregledu, lekar će verovatno naručiti određene laboratorijske testove koji će mu pomoći u odluci o načinu lečenja. Lekar će proceniti da li postoji neka bolest ili stanje na koje je potrebno posebno pripaziti pre lečenja erektilne disfunkcije.

Budući da polni odnos tera srce da radi brže i jače, neki ljudi s određenim bolestima srca ne bi trebalo da stupaju u polne odnose. Nakon što su pokrivene sve mere predostrožnosti, može se pristupiti lečenju ED, koje je u poslednjih dvadesetak godina znatno napredovalo. Kako među muškarcima raste svest o erekcijskoj disfunkciji te kako ih sve više prihvata to stanje kao nešto s čime se treba suočiti i što treba lečiti, tako i lekari dobijaju sve više informacija koje im mogu pomoći u istraživanjima i pronalasku novih i efikasnijih načina lečenja.

Postoje brojni načini lečenja, no danas najpopularniji i najefikasniji način je lečenje lekovima, tzv. inhibitorima fosfodiesteraze tipa 5 (PDE-5). Spomenuti lekovi najčešće sadrže aktivnu supstancu pod nazivom sildenafil. Sildenafil nije niti hormon, niti afrodizijak, već deluje samo ukoliko postoji seksualna stimulacija, te povećava protok krvi u penis. Inhibitori fosfodiesteraze deluju brzo i vrlo uspešno omogućuju postizanje i održavanje erekcije tokom polnog odnosa, a imaju mali broj nuspojava slabijeg intenziteta.

Ipak, važno je posavetovati se sa lekarom pre uzimanja ovih lekova, budući da određena stanja i bolesti stvaraju prepreku uzimanju ovih lekova. Pre svega tu se radi o bolestima srca i ljudima koji uzimaju lekove koji sadrže nitrate.

Od ostalih načina lečenja erektilne disfunkcije treba spomenuti sledeće:

Lečenje injekcijama – korišćenjem inekcija sa vrlo tankim iglama u telo penisa ubrizgava se prostaglandin ili fentolamin, koji deluje na proširenje krvnih sudova i tako poboljšava protok krvi u penisu.

Intrauretralno lečenje – provodi se uvođenjem malih razgradljivih kapsula s aktivnom materije, najčešće alprostadil, u mokraćnu cev penisa gde se apsorbuje u sunđerasto i šupljikavo tkivo te pomaže postizanju erekcije.

Upotreba vakuumskih pomagala – u ovom slučaju erekcija se postiže upotrebom vakuumskog pomagala u obliku plastične cevi koja se stavlja preko tela penisa. Stvaranjem vakuuma dolazi do povlačenja krvi u penis te njegovog ukrućenja. Nakon što je erekcija postignuta, na bazu penisa stavlja se gumeni prsten koji onemogućava oticanje krvi iz penisa i tako održava erekciju.

Prostetika i implantati – danas se često koriste hidraulični implantati koji napuhavanjem cilindričnih cevčica ugrađenih u penis hirurškim putem koje pomažu u postizanju erekcije. Iako je ovo vrlo efikasna metoda lečenja, ujedno je i vrlo skupa i komplikovana, te se preporučuje u slučaju da su iscrpljeni ostali načini lečenja.

U slučaju psiholoških uzroka erektilne disfunkcije, potrebno je potražiti pomoć psihoterapeuta ili psihologa. Ukoliko ne postoji dovoljna količina komunikacije između bračnih partnera ili partnera u vezi, erektilna disfunkcija može uzrokovati i ozbiljne probleme u braku ili vezi. U takvim slučajevima preporučljivo je potražiti i pomoć bračnog savetnika. Bez obzira na uzrok pojave ovog poremećaja, valja zapamtiti da je erektilna disfunkcija izlečiva i da je važno napraviti onaj prvi korak – prepoznati postojanje problema te potražiti savet lekara.

Danas su dostupni lekovi i metode lečenja koji mogu brzo i efikasno izlečiti erektilnu disfunkciju, nezavisno o njenom uzroku ili životnoj dobi muškarca. Zašto živeti nezadovoljan samim sobom kada je znatno poboljšanje kvaliteta vašeg seksualnog života danas na dohvat ruke?

BioCapillary kapi naručite putem sajta www.prirodanadar.rs  ili mailom  [email protected]  kao i putem telefona  065 970 7777

 

Alden Dalagija, dr. Med.

Izvor: Pliva.hr