ĐAVOLJI SASTANAK

Svetska konvencija demona kojom predsedava đavo. Tipična priča o tome kako đavo obmanjuje ljude, čime krade njihovo vreme, bez obzira na to da li su vernici ili ne. „Držite ih zauzetim životnim sitnicama i gomilom nevažnih obaveza i smislite bezbrojne načine da okupirate njihove misli i pažnju“, đavolje su reči koje objašnjavaju kako životno vreme čoveka biva ukradeno od demona.

 

Đavo je sazvao svetsku konvenciju demona. U svom uvodnom obraćanju rekao je:

đavo obmanjuje ljude

„Ne možemo sprečiti hrišćane da idu u crkvu. Ne možemo ih sprečiti da čitaju Sveto Pismo i da spoznaju Istinu. Ne možemo ih čak ni sprečiti ni da ostvare lični odnos sa Gospodom, sa svojim Spasiteljem. A tada, kada prebivaju u Hristu – tada je naša moć nad njima uništena. Dakle, pustimo ih da idu u crkvu, neka idu i na Liturgiju, ali im malo po malo kradimo njihovo vreme i rasipajmo im pažnju na različite stvari tako da ne mogu da prebivaju u Hristu. To je ono što želim da uradite“, rekao je đavo i nastavio:

„Ometajte ih tako da ne mogu sabrano da prebivaju u Bogu i da zaborave tokom čitavog dana da hode pred Licem Božijim“.

„Kako ćemo to uraditi?“, povikali su demoni.

„Držite ih zauzetim životnim sitnicama i gomilom nevažnih obaveza, i smislite bezbrojne načine da okupirate njihove misli i pažnju“, odgovorio je i detaljnije objasnio:

„Primamljivo ih podstičite da kupuju, kupuju, troše i zadužuju, zadužuju, zadužuju. Ubedite njihove žene da idu na posao provodeći tamo mnogo vremena a muževe da treba rade 6-7 dana svake nedelje po 10-12 sati dnevno, kako bi mogli da priušte sebi svoje isprazne stilove života. Udaljite ih od provođenja vremena sa svojom decom. Pošto će im se porodice zbog toga rasturati, tada im dom neće više biti utočište i uteha od pritisaka na poslu i u spoljnjem svetu. Prekomerno zatrpavajte njihove misli tako da ne mogu da čuju taj tihi Božiji glas. Zavedite ih da slušaju radio ili disk uvek u toku vožnje. Da im u kući uvek bude uključen TV, DVD, CD ili kompjuter, i da se u svakoj prodavnici i restoranu na svetu uvek pušta nehrišćanska muzika“, zapovedao je đavo.

„Ovo će pomesti njihove misli i prekinuti tu njihovu zajednicu sa Hristom. Popunite stolove za kafu časopisima i novinama. Zatrpavajte njihove misli vestima 24 sata dnevno. Rasejavajte njihove mirne momente tokom vožnje napadnim bilbordima. Natrpavajte im mejlove neželjenom poštom, naručenim katalozima, nagradnim igrama i svakom vrstom obaveštenja i promocija besplatnih proizvoda, usluga i lažnih nada… Držite mršave, lepe modele na časopisima i TV-u tako da njihovi muževi poveruju da je spoljašnja lepota ono što je važno, pa će postati nezadovoljni sa svojim ženama. Učinite žene preumornim da budu nežne prema svojim muževima i da im pružaju ljubav. Ako muževima ne daju ljubav koja im je potrebna, počeće da je traže na drugom mestu. Ovo će brzo rasturiti njihove porodice. Dajte im Deda Mraza kako biste im omeli pažnju da svoju decu nauče pravom značenju Božića. Dajte im Uskršnjeg Zeku tako da se ne sete da pričaju o Hristovom Vaskrsenju i njegovoj pobedi nad grehom i smrću. Čak i kad se rekreiraju sa ciljem da se odmore, pogurajte ih preko granice, neka i u tome preteraju, neka se vrate sa svojih odmora potpuno iscrpljeni. Držite ih prezaposlenim i prezauzetim sa gomilom obaveza tako da ne mogu da odu u prirodu i da posmatraju Božiju tvorevinu. Umesto toga, šaljite ih u zabavne parkove, na sportske događaje, pozorišta, koncerte i bioskope. Držite ih prezauzetim, prezauzetim, prezauzetim!“, histerisao je.

„A kada se sastanu radi duhovnog druženja, podstaknite ih da tračare i ogovaraju kako bi ih opterećivala savest kad krenu kući. Ispunite im živote sa puno navodnih dobrih dela koje mogu sami da sprovedu tako da se ne sete da zatraže Božiju Pomoć. Uskoro će oni sve raditi isključivo sopstvenim snagama, žrtvujući i svoje zdravlje i svoju porodicu zbog tog navodnog opšteg dobra i velikih projekata“.

„To će nam uspeti! Uspeće nam! Kakav odličan plan!“, zaključio je đavo.