POUKA GRČKOG SVETITELJA

Sveti Kozma Etolski kaže da se čoveku ne sme čini ništa teškim da to i uradi. Ako nam je sve teško da učinimo, kako onda kroz život možemo da očekujemo spasenje, pita nas grčki svetac. „Ako želimo da se spasemo treba da imamo ljubav prema Bogu i prema svojoj braći“, tvrdi sveti Kozma Etolski.

 

Čuj, dete moje, da ti kažem. Savršena ljubav je kada prodaš sve svoje stvari, daš ih kao milostinju, pa i ti odeš i nađeš nekog gospodara i prodaš se u roblje.

ako nam je sve teško

Koliko god uzmeš, sve da daš, da ne zadržiš ni jednu paru. Možeš li da učiniš sve ovo da bi postao savršen? Izgleda ti teško…

Ne možeš li da učiniš ovo, onda učini nešto drugo: nemoj se prodavati u roblje. Prodaj samo svoje stvari, daj sve kao milostinju. Možeš li ovo? I ovo ti izgleda teško.

Idemo dalje. Ako ne možeš da daš sve svoje stvari, daj pola. Od tri stvari daj jednu. Od pet daj jednu. Još uvek ti se čini teško.

Učini nešto drugo. Daj od deset jednu. Možeš li? I dalje ti je teško.

Učini drugo. Nemoj davati milostinju. Nemoj se prodavati u roblje. Ako odemo dalje: nemoj uzimati hleb brata svoga, nemoj njegovo odelo. Ne osuđuj ga. Ni ovo ne možeš da uradiš?

Ako odemo dalje, učini drugo: našao si brata u blatu i ne želiš da ga izvučeš. Dobro. Nećeš da mu pomogneš. Nemoj mu ni odmoći. Ostavi ga.

Kako mislimo da se spasemo, braćo moja, kada nam se sve čini teško? Kuda dalje da idemo? Nemamo gde dalje. Bog je milostiv. Da. A i pravedan je. Ima i gvozdenu batinu.

Dakle, ako želimo da se spasemo treba da imamo ljubav prema Bogu i prema svojoj braći.

*

Iz grčkog časopisa „Prijatelji zatvorenika“