ZAJEDNIČKI TRIJUMF

„Sunce i klupa“ je knjiga Vesne Miletić, nastala kao istinita ispovest o susretu i prijateljstvu dve žene koje je snašla opaka bolest. Knjiga je namenjena svima koji biju slične bitke, kao i njihovim porodicama.

 

Posle knjige „Život sa šifrom C20“, autorka Vesna Miletić napisala je novu knjigu, koju je nazvala „Sunce i klupa“. Obe knjige govore o njenoj borbi sa karcinomom debelog creva, ali nova knjiga donosi priču o dve žene – autorke i Mirjane iz Rijeke – čije prijateljstvo rezultira pobedom nad teškom bolešću.

sunce i klupa

Predgovor knjizi „Senke i klupa“ napisao je književnik Zoran S. Nikolić, a recenziju profesorka vranjske gimnazije Ljiljana Simonović. O knjizi Vesne Miletić oni su zabeležili sledeće:

Neočekivani prelomni trenuci, redukcija životne raskrsnice na dva moguća ishodišta, pojednostavljenje sopstvenog odlučivanja na da i na ne, dovode Vesnu Miletić do ultimativnog opterećenja na stazi intelekta, na kojoj nema trivijalnih životnih nanosa, na kojoj važno postaje presudno. Iako je prirodno i očekivano u odsudnom trenutku opredeliti se za život, nama, koji nemamo takve elemente u svom empirijskom korpusu, čini se da to nije dovoljno, jer da jeste, takva jednostavnost bi se podudarala sa prostom i jednostavnom mehanikom, a život, to je već pouzdano, nije takav.

Ako posegnemo za metaforom, a i šta je život do uspela i impresivna metafora, situaciju u kojoj se Vesna nenadano našla, možemo posmatrati kao rulet sa sudbinonoscem. Vreme od zle vesti, od trenutka kada je točak ruleta počeo da se okreće, do zaustavljanja nepredvidive i mistične kuglice, odnosno do trenutka izlečenja, ona je uspešno opisala u svojoj prvoj knjizi, u maniru iskusnih literata.

Vesnino iskustvo je retko, grubo je bačena u sferu koja se graniči sa smrću, a čitaocu se nameće utisak da je od trenutka povratka na celovit životni teren ona među odabranima, ali ona svoju poziciju svodi sam na naknadnu potrebu da pomogne srodnicima po bolesti. Ponovo počašćena zdravljem, ipak se, umesto da suvoparno deli apstraktne i neodređene savete na društvenim mrežama bezličnim osobama na samrti, upušta u dramatičnu konkretizaciju i ponovno uranjanje u već napuštenu sferu u blizini smrti, u kojoj je, u ovoj knjizi, glavni lik Mirjana iz Nemačke. Vesnina identifikacija sa bolesnom ženom je kao kompletiranje dvokomponentnog medikamenta, čiji se delovi moraju spojiti u istoj posudi, te stoga ona putuje u Nemačku i neposredno se suočava sa već preživljenom bolešću, iako je sada nosilac druga osoba. Osim humanog stava i postupanja, gospođu Miletić, očigledno je, krasi i znatan pripovedački dar, mada je njena ambicija skromnija, ona želi samo da objavi priručnik za obolele, krasi je i osećanje za meru u iznošenju intimnih činjenica, meru da kaže taman toliko koliko je potrebno, ali da se ne približi neukusu i patetici.

Zoran S. Nikolić, književnik

*

Knjiga Vesne Miletić „Sunce i klupa“ se može posmatrati sa nekoliko strukturalnih nivoa, značenja i značaja: simboličkog, stvaralačkog, samospoznajnog, psihološkog i psihoterapijskog. Simbolički nivo polazi od klupe, zastoja u razvoju ličnosti i značenja bolesti kao izazova za samospoznaju i rast ka jastvu. Kroz sopstveni bol, tanano i teško, otkrivaju se slojevi ličnosti od svesnog, preko predsvesnog, do dubokog, mračnog nesvesnog, u kome se patnja i bol, na dnu ličnosti, stapaju u rast, svetlost i ponovno rađanje osvešćene ličnosti, oslobađajući i gradeći po jedan zrak iz svakog osvešćenog nivoa ličnosti, u snopove svetlosti, koji se spajaju u blistavo suncesamospoznaju, snagu i sigurnost. Svetlost kao zdravlje, sunce kao istina, toplota kao ljubav.

Psihoanalitičari bi rekli od nesvesnog ka svesnom, od Ida ka Egu, od Tanatosa ka Erosu; ili osvešćivanje arhetipskih slika, simbola, energije i mudrosti ka ostvarenju Jastva. Sunce, svetlost, toplina zdrave ličnosti je nesebična i blagotvorna za davanje, osvetljavanje tamnog puta druge ličnosti, vođenje ka sopstvenom suncu i zdravlju. Na tom teškom putu bolesti, patnje, beznađa, straha i nemoći našle su se dve osobe na istoj klupi i krenule u svetlost, rast, izlečenje i novi život. Mudrost izlečenja i samoostvarenja, kroz samospoznaju, oslobađa neiscrpne izvore sposobnosti stvaralaštva. Otuda prelep književni izraz, stil, blistave reči, mudrost poruka za snagu i život.

Knjiga ima značajni doprinos u psihološkom razumevanju različitih nivoa ličnosti i razvoja, ali i predstavlja vredno psihoterapijsko sredstvo, kao nada i putokaz, pružena ruka za oslonac, ohrabrenje u beznađu mnogim ljudima koje je bolest dovela do klupe bolesti sa pogledom u sunce, koje obasjava put ka zdravlju, ljubavi, lepoti življenja i veri u dobrotu ljudi.

Knjiga „Sunce i klupa“ predstavlja dirljiv susret dve osobe, dva mala izvora svetlosti, koja su istkala iskrenu, pretoplu priču, knjigu o sebi, za druge i nazad, stvarajući beskrajni krug koji povezuje ljude čistih osećanja, želja i stremljenja.

Ljiljana Simonović, profesorka gimnazije „Bora Stanković“ u Vranju