MESTO ZA SVA ZLA

„Otvaranje Pandorine kutije“ je uobičajena metafora u savremenom govoru i mnogi je upotrebljavaju da i ne poznaju njeno značenje. Pandorina kutija je fraza, pogrešno prevedena još u 16. veku, a taj prevod ni do dana današnjeg nije izmenjen. Sva svetska zla nisu izašla iz kutije!

 

„Otvoriti Pandorinu kutiju“ značilo bi da se izvrši određena radnja koja je naizgled naivna i bezazlena, ali za koju se naknadno ispostavi da ima nesagledive negativne posledice. Ova metafora se često koristi iako se nedovoljno poznaje priča koja stoji iza ovog grčkog mita.

pandorina kutija

Prema klasičnoj grčkoj mitologiji, Pandora je bila prva žena koju su stvorili bogovi, a „kutija“ je, u stvari bio veliki antički ćup koji je sadržao sva zla sveta i iz kog su izašla kada ga je Pandora otvorila.

Mit u kome se pominje Pandorina kutija, odnosno ćup, nalazi se u spisu „Poslovi i dani“ starogrčkog pesnika Hesioda, gde se opisuje Pandorino stvaranje.

Vrhovni bog Zevs naredio je kovaču Hefestu da stvori Pandoru, što je ovaj i učinio iskoristivši vodu i zemlju. Tako je Pandora postala prva žena na planeti. Bogovi su bili veoma izdašni prema njoj i podarili joj mnoge lepote i talente. Boginja Afrodita dala joj je lepotu, Apolon poklonio talenat za muziku, Hermes joj je pružio moć govora, a boginja mudrosti i rata Atina darivala joj je odeću.

Kada je Prometej ukrao vatru sa svetog ognjišta na Olimpu, Zevs je ljudima želeo da se osveti i to je učinio preko prve žene. On je Pandoru poslao da se Prometejev brat Epimetej zaljubi u nju, što se i dogodilo. Prometej je opomenuo brata da ne prima nikakve darove od bogova, ali ga on nije poslušao. Hermes mu je nagovestio da je Pandora Zevsov dar, a Epimetej poručio Pandori da nikako ne otvara ćup koji je sa sobom ponela kao miraz. Ipak, radoznala Pandora otvorila je ćup i iz njega su izašla sva zla ovog sveta – bolesti, nesreće, siromaštvo, očaj pohlepa… Legenda kaže da je Pandora požurila da zatvori ćup, ali su sva zla već bila izašla. Prema ovom mitu, jedina stvar koja je ostala u ćupu je nada.

Reč koja se za ovaj Pandorin ćup koristi u originalnoj mitološkoj priči je „pithos“ (grč. πίθος). Ova reč u grčkom jeziku označava veliku posudu, koja se u ono vreme koristila za čuvanje vina, skladištenje maslinovog ulja i mnoge druge namene.

Kada je u 16. veku Erazmo Roterdamski, najčuveniji po svom epohalnom delu „Pohvala ludosti“, preveo na latinski jezik Hesiodovo delo „Poslovi i dani“, u kojem se nalazi i mit o Pandori, on je grčku reč „pithos“ zamenio rečju „pyxis“ (grč. πυξίς), koja u prevodu znači „kutija“.

Ovaj 500 godina star prevod ostao je isti i do dana današnjeg, pa je tako jednom preveden Pandorin ćup zauvek (p)ostao Pandorina kutija.