PROGNAN KAMEN

prognan kamen

Prognan kamen sa Goleške grede
Pokuca mi na vrata i sjede

Otvorih mu i pomazih čelo
Od nadanja pun bora i svelo

Vidim da je i on od lutanja
Gladan mnoga dočeko svitanja

Na čelu mu piše moje ime
Uklesa mu munja jedne zime

Tiho sjedoh kraj svoga kamena
Na prag doma prognanog plemena

Gledasmo se tužni i prognani
Sa Goleša u Kom zagledani

A krenuli put Lovćena oba
San mi dođe kamen za mog groba