SARA

Američki pevač, pesnik, pisac i kompozitor Bob Dilan (75) ovogodišnji je laureat Nobelove nagrade za književnost. U čast ovoj nagradi, za koju, kao i svake godine već postoji ozbiljan spor oko zasluga, pripremili smo podsećanje na Dilanovu pesmu posvećenu prvoj supruzi Sari – original na engleskom i prevod.

sara - bob dylan

Sara

I laid on a dune I looked at the sky
When the children were babies and played on the beach
You came up behind me, I saw you go by
You were always so close and still within reach.

Sara, Sara
Whatever made you want to change your mind
Sara, Sara
So easy to look at, so hard to define.

I can still see them playing with their pails in the sand
They run to the water their buckets to fill
I can still see the shells falling out of their hands
As they follow each other back up the hill.

Sara, Sara
Sweet virgin angel, sweet love of my life
Sara, Sara
Radiant jewel, mystical wife.

Sleeping in the woods by a fire in the night
Drinking white rum in a Portugal bar
Them playing leapfrog and hearing about Snow White
You in the marketplace in Savanna-la-Mar.

Sara, Sara
It’s all so clear, I could never forget
Sara, Sara
Loving you is the one thing I’ll never regret.

I can still hear the sounds of those Methodist bells
I’d taken the cure and had just gotten through
Staying up for day in the Chelsea Hotel
Writing „Sad-Eyed Lady of the Lowlands“ for you.

Sara, Sara
Wherever we travel we’re never apart
Sara, Sara
Beautiful lady, so dear to my heart.
How did I meet you ? I don’t know
A messenger sent me in a tropical storm
You were there in the winter, moonlight on the snow
And on Lily Pond Lane when the weather was warm.

Sara, Sara
Scorpio Sphinx in a calico dress
Sara, Sara
You must forgive me my unworthiness.

Now the beach is deserted except for some kelp
And a piece of an old ship that lies on the shore
You always responded when I needed your help
You gimme a map and a key to your door.

Sara, Sara
Glamorous nymph with an arrow and bow
Sara, Sara
Don’t ever leave me, don’t ever go.

*

Sara (prevod)

Ležim na dini, gledam u nebo
Kada su deca bila mala i igrala se na plaži
Pojavila si se iza mene, video sam te kako prolaziš
Oduvek si bila tako blizu i i dalje si na dohvatu

Sara, Sara
Ma šta da te je nateralo da promeniš svoj um
Sara, Sara
Tako laka je za gledanje, tako teška za definisanje

I dalje ih vidim kako se igraju sa svojim korpicama u pesku
Trče ka vodi da napune korpice
I dalje vidim kako školjke ispadaju iz njihovih ruku
Kako prate jedni druge na putu nazad ka brdu

Sara, Sara
Slatki devičanski anđele, slatka ljubavi mog života
Sara, Sara,
Zračeći dragulju, mistična suprugo

Spavali smo noću u šumi pored vatre
Pili smo beli rum u Portugalskoj kafani
Deca su igrala žablje skokove i slušala o Sneguljici
Ti si išla na pijac u Savanu-La-Mar

Sara, Sara,
Tako je sve jasno, nikad neću zaboraviti
Sara, Sara
Voleti tebe je jedna stvar zbog koje nikad neću zažaliti

I dalje mogu da čujem zvuke zvona tih Metodista
Uzeo bih lek i oporavio se
Ostajući na jedan dan u Čelsi Hotelu
Pišući pesmu „Tužna Dama sa Brežuljaka“ za tebe

Sara, Sara,
Kuda god da putujemo nikad nismo razdvojeni
Sara, Sara
Prelepa damo, tako draga mom srcu

Kako smo se upoznali? Ne znam
Glasnik me je poslao u tropsku oluju
Bila si tamo u zimu, mesečina na snegu
I na Potoku Ljiljana kada je vreme bilo toplo.

Sara, Sara
Sfingo Škorpije u sjajnoj haljini
Sara, Sara
Moraš mi oprostiti moju bezvrednost

Sada je plaža napuštena, samo su tu neki korali
I komad starog broda koji leži na obali
Oduvek si se odazivala kad sam trebao tvoju pomoć
Davala mi mapu i ključ za vrata.

Sara, Sara
Glamurozna nimfo sa lukom i strelom
Sara, Sara
Nikad me ne ostavljaj, nekad nemoj otići

*

Priredio: Velibor Mihić