ZABRANJENE HEMIKALIJE

Pre samo nekoliko nedelja, američka Uprava za hranu i lekove (FDA) objavila je pravilo kojim se zabranjuje upotreba 19 opasnih supstanci koje se mogu naći u velikom broju antibakterijskih sapuna za ruke i gelova za tuširanje. Kozmetičkim kompanijama koje proizvode ove sapune i gelove dat je rok od godinu dana da uklone ove opasne iz njih ili će ih ukloniti sa tržišta.

 

Iako je FDA dala rok od godinu dana, japanska vlada je saopštila da će po ovom pitanju uvesti hitne mere i odmah zabraniti upotrebu ovakvih kozmetičkih proizvoda. Japan je toliko rigorozan u toj svojoj nameri da će povući svaki proizvod iz fabrike i sa tržišta, ukoliko se u njemu nalazi makar jedan od označenih 19 sastojaka opasnih po zdravlje čoveka.

19 opasnih supstanci

Odluka je doneta pošto proizvođači nisu uspeli da dokažu da je ovih 19 hemikalija bezbedno za dugoročnu svakodnevnu upotrebu. Osim toga, oni nisu mogli da dokažu ni da su ova antibakterijska sredstva za pranje ruku efikasnija od običnog sapuna.

“Ne postoje podaci koji pokazuju da su antibakterijski tečni sapuni bolji u sprečavanju određenih tipova zaraza i bolesti nego što to može da učini pranje ruku ili tela običnim sapunom i vodom”, navela je FDA u svom saopštenju.

Zdravstvene opasnosti

Vrlo brzo nakon preporuke FDA, japansko Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite saopštilo je da je već primenilo ovo pravilo i da će eliminisati 19 sastojka iz antibakterijskih ili antiseptičnih tečnih sapuna za ruke, gelova za tuširanje i sredstava za čišćenje lica.

Pojedini proizvođači i ranije su počeli sa postepenim ukidanjem ovih otrovnih supstanci nakon što im je FDA to predložila još pre tri godine. Pravilo kojim se preporučuje povlačenje ovih materija zahteva od kozmetičkih kompanija da pruže sve relevantne podatke potrošačima ukoliko žele da nastave sa plasiranjem i marketingom svojih antibakterijskih proizvoda koji sadrže bar jedan od pomenutih sastojaka.

Ovo je kompletna lista 19 supstanci koje je zabranila FDA:

 1. Kloflukarban
 2. Fluorosalan
 3. Heksahlorofen
 4. Heksilrezorcinol
 5. Jod kompleks (amonijum etar sulfat i polioksietilen sorbitan monolaurat)
 6. Jod kompleks (fosfatni estar alkilariloksi polietilen glikola)
 7. Nonilfenoksipoli (etilenoksi) etanol jod
 8. Poloksamer-jod kompleks
 9. Povidon jod (5 do 10 odsto)
 10. Undekoilium hlorid jod kompleks
 11. Metilbenzetonium hlorid
 12. Fenol (više od 1,5 odsto)
 13. Fenol 16 (manje od 1,5 odsto)
 14. Sekundarni amilmetakrezol
 15. Natrijum oksihlorosen
 16. Tribromsalan
 17. Triklokarban
 18. Triklosan
 19. “Triple dye”

Iz FDA je rečeno da ukoliko je proizvođač naznačio da neki njegov proizvod ima antibakterijsko dejstvo, može se skoro sasvim sigurno reći da on sadrži makar jednu od supstanci sa ove liste.

Triklosan

Velika većina današnjih tečnih sapuna, kao i drugi kozmetički proizvodi koji su označeni kao antibakterijski, sadrže triklosan, jedinjenje koje sprečava razvoj bakterija. Istraživanja su pokazala da triklosan može da izmeni funkcije određenih hormona. Osim toga, neke laboratorijske studije sugerišu da triklosan doprinosi tome da bakterije sve više postanu otporne na antibiotike.

Zdravstvene opasnosti od triklosana dobro su dokumentovane u brojnim istraživanjima tokom poslednjih nekoliko godina. Zbog toga, mnoge kompanije odlučile su da u svojim proizvodima zamene triklosan sa jednom od tri supstance koje nisu na listi. Kao supstituti za triklosan navode se benzalkonijum hlorid, benzetonijum hlorid ili hloroksilenol.

Da li su ovo sasvim zdrave alternative za triklosan, pokazaće vreme. Ono što je pozitivno jeste činjenica da su Japanci već napravili mudar potez, primenivši ovu preporuku FDA i ušli u proces eliminisanja 19 opasnih supstanci iz određenih kozmetičkih proizvoda. Njihovim putem mogle bi da pođu i ostale zemlje u svetu.