DVA RAZLIČITA SVETA

Pravednici po svome životu ne pripadaju svetu grešnika, pa ih zato taj i takav svet mrzi. Na pitanje zašto grešnici ne trpe pravednike, već ih gone, jer su im „nepodnošljivi i dosadni“, odgovor daje Sveto Pismo.

 

Greh se toliko umnožio, da je preplavio svet, tako da „sav svet leži u zlu“, uči sveti apostol Jovan (1 Jov. 5,19). A ljudi koji robuju grehu i čine zlo žive u mraku i, po rečima Gospodnjim, milija im je tama greha nego svetlost vere.

grešnici ne trpe pravednike

„Jer svaki koji zlo čini mrzi na svetlost i ne ide k svetlosti, (iz straha) da (ljudi) ne pokaraju dela njegova, jer su zla. A ko istinu čini (živi po veri) ide k svetlosti, da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena“ (Jov. 3,19-21).

Zašto grešnici ne trpe pravednike lepo objašnjava starozavetni mudrac car Solomon: „Gonimo pravednika, jer nam je dosadan, zato što je protivan našim postupcima, što nam prebacuje da kršimo zakon i optužuje nas da protivurečimo svome vaspitanju. On tvrdi da poznaje Boga, i naziva sebe sinom Božjim. On je za nas osuda naših misli, sam njegov izgled nama je nepodnošljiv; jer njegov život ne liči životu drugih, i njegovi putevi su strani. U njegovoj misli mi smo nečista šljaka, on izbegava naš način života kao mrlju; on objavljuje da će krajnja sudba pravednika biti srećna, i hvali se da mu je Bog otac. Da vidimo da li je istina što govori i ispitajmo šta će biti sa njim po izlasku iz života. Jer ako je pravednik sin Božji, Bog će da ga zaštiti, oslobodiće ga iz ruku njegovih protivnika. Podvrgnimo ga uvredama i mučenjima, da se dozna njegova predanost volji Božjoj, i da se oceni strpljenje njegovo. Osudimo ga na sramnu smrt, jer kako je rečeno (Psal. 91,14), Bog će se pobrinuti za njega“ (Prem. Sol. 2,12-20).

Pravednici po svome životu ne pripadaju svetu grešnika, zato ih svet mrzi.

„Kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio; a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato svet mrzi na vas“, upozorava Gospod Isus svoje apostole na poslednjoj večeri sa njima (Jov. 15,19).

Od onda pa do dana današnjeg potvrđuju se ove reči Gospodnje, kao i reči svetog apostola Pavla: „Svi koji hoće pobožno da žive u Hristu biće gonjeni“ (2 Tim. 3,12), na ovaj ili onaj način, i da se kroz mnoge nevolje ulazi u carstvo Božje (Dap. 14,22).

Zato drugi starozavetni mudrac Sveti Isak Sirin upozorava: „Sine, ako želiš da služiš Gospodu, pripremi dušu za iskušenje… Jer se zlato iskušava u vatri, a ljudi mili Bogu u probi iskušenja“ (Prem. Is. Sir. 2,1,5).