BURE

bure

Mora da je ovo Sunce
Od bureta grdnog dano,
A bure je puno vina
Pa je dano usijano.

Pretpostavka bez dokaza
Slabo važi, mili moji!
Zato sad ću da pokažem
Da to tako uprav stoji.

Nije l’ Mesec krnja duga
Od bureta otkinuta,
Silne zvezde kaplje sjajne
Od vinašca rasprosuta?

Dakle stoji, onda nebo
Kako mi se pjanom vidi
U pijenju, bekrijanju
Ni jednog se nas ne stidi.

Zato, braćo, slava njemu,
U zdravlje mu valja piti,
Jer ni jedan od nas neće
Pijanica veća biti.