DETALJ IZ ŽIVOTA RUSKOG VLADARA

Priča o susretu ruskog cara Petra Velikog i jednog promućurnog starca sa sela. Na sve careve doskočice mudri seljak je znao kako da mu odgovori, osim jedne…

 

Legenda o Petru Velikom i jednom starom seljaku, koji su se sreli u šumi, zapravo je poučna priča o mudrosti, čestitosti i skromnosti. Na njenom kraju zaista ostaje pitanje: Ko je od njih dvojice (veći) car?

legenda o petru velikom

Naiđe ruski car Petar Veliki na seljaka u šumi. Seljak seče drva. Car mu veli:

“Bog ti pomogao, seljače!”

A seljak kaže:

“Baš mi je i potrebna Božija pomoć”.

Car upita:

“Je li ti velika porodica?”

“Imam kod kuće dva sina i dve kćeri.”

“Pa nije ti velika porodica. Na šta trošiš novac?”

“Novac delim na tri dela: jednim otplaćujem dug, drugi dajem u zajam, treći bacam u vodu.”

Car se zamisli i ne uspe da odgonetne kako to starac i dug otplaćuje i na zajam daje i u vodu baca. A starac veli:

“Dug otplaćujem – hranim oca i majku, na zajam dajem – hranim sinove, u vodu bacam – kćeri podižem”.

Car veli:

“Promućuran si ti, starče. Sad me izvedi iz šume u polje, ne mogu da nađem put”.

Seljak reče:

“Naći ćeš i sam put; idi pravo, zatim skreni udesno, a zatim ulevo, zatim ponovo udesno”.

Car će mu:

“Ja to tvoje umovanje ne razumem, odvedi me”.

“Ja, milostivi gospodine, nemam kad ikoga da vodim. Naš kmetski dan je skup.”

“Pa, ako je skup, platiću ga”.

“E, ako ćeš platiti – povešću te.”

Sedoše njih dvojica u čeze, pa krenuše. Car stade putem pripitivati seljaka:

“Jesi li ti, seljače, kadgod daleko putovao?”

“Ponekud sam odlazio.”

“A jesi li video cara?”

“Cara nisam video, a želeo bih da ga vidim”.

“Pa lepo, čim izađemo u polje – videćeš cara.”

“A kako ću ga poznati?”

“Svi će biti gologlavi, samo će car imati kapu.”

I stigoše oni u polje. Kad ugledaše ljudi cara, svi poskidaše kape. Seljak razrogačio oči, ali ne vidi cara. I on upita:

“A gde je car?”

Veli njemu Petar Veliki:

“Vidiš, samo smo nas dvojica s kapama – neko je od nas dvojice car”.