NOVINSKI OGLAS

novinski oglas

Kupujem stare i polovne šume —
kržljave, bujne, čamove, bukove,
duhove šumske — vještice i čume,
sve štetočinstvo — lisice, vukove,

kupujem plodne i neplodne njive,
pšenice, raži, ječam, kukuruze,
strnjike, korov, trnjake, koprive,
strašila, gatke, dodole i suze,

kupujem stoku, katune i sela
(isplata odmah) — raštrkana, gusta,
u djelovima, ili, pak, cijela —
nenapuštena, ugašena, pusta,

kupujem kućne urvine — zgarišta,
temelje, listre, zidine sa zovom
(prednost imaju ukleta ognjišta
koja odavno nijesu pod krovom),

kupujem kuće, velike i male —
potleušice, podrume, pojate,
nužnike, šupe, štenare i štale,
ambare, štaglja, magaze, vajate,

kule, kapele, crkve, manastire,
kupujem groblja — stara, nova, razna,
karakondžule, utvare, vampire
(prednost grobljima koja su već prazna),

kupujem polja venuća i roda,
(roždana, smrtna, pelina i hljeba),
kupujem vazduh i sve vrste voda,
parčad olovnog i polovnog neba,

sunce, zvijezde, mijene i kiše,
minuvše dane, sadašnje i sjutre,
kupujem ime da vam ga izbrišem
i, ovdje, svaki trag da mu se utre.

1987.