VAŽNA OBAVEZA

Među mnogim zapovestima, koje su bile date još drevnim Izrailjcima, a koje podjednako važe i za Hrišćane, jeste zapovest o poštovanju starijih uzrastom. Šta Bog traži od nas kada nam zapoveda da poštujemo starije od sebe?

 

Gospod traži od mladih da ukazuju starijima visoko uvažavanje i čast, u svemu da im daju prednost i da im čine usluge.

o poštovanju starijih

„Starca ne karaj, nego ga savjetuj kao oca (1 Tim. 5, 1)“, govori Apostol Pavle. „Vi mlađi pokoravajte se starješinama (1 Petr: 5,5)“, kazuje nam Apostol Petar.

„Pred licem sedoga ustani i poštuj lice starijega (Lev. 19, 32)“ – ovu zapovest je izrekao veliki i pravedni Bog.

Kada čujete zapovest o poštovanju starijih od sebe, ne smatrajte je malo važnom obavezom. Istina, ne činimo u svemu onako kako su živeli naši preci; nažalost, ima mnogo samoljubivih i gordih ljudi, koji traže samo svoju čast i spremni su da potcenjuju starije i dostojnije od sebe. Ali, ne treba zaboraviti da je poštovanje starijih zapovest Samoga Boga. A ko može, bez greha i osude, odbacivati volju Božiju? Ili ko ima smelosti da misli da nam Bog zapoveda nešto nekorisno i besmisleno?

O poštovanju starijih propoveda nam sveta vera pravoslavna. Jer, ako smo dužni da budemo smireni u svim našim postupcima i mislima; ako smo dužni da budemo krotki i puni poštovanja prema svima, čašću jedni druge većim čineći, nismo li onda dužni i da poštujemo starije od sebe?

Poštovanje starijih nalazi se u samoj prirodi lljudskoj. Jer, prvo je starijima, pa onda mlađima Tvorac blagoizvoleo da podari život i postojanje i, kada mlađih još nije ni bilo, stariji su već bili tvorenja Božija, već su služili Tvorcu i proslavljali Ga. Poštovanje starijih od nas zahteva i samo dostojanstvo i savršenstvo starijih. Jer stariji, kao nesumnjivo iskusniji od mlađih, i koji su bolje izučili tešku životnu nauku, umnogome mogu biti naši nastavnici, mogu nas urazumljivati, opominjati, sačuvati.

Na poštovanju starijih utvrđuje se porodična sreća i blagostanje. Zamislite samo kakva uzajamna ljubav, uzajamna saglasnost, kakav red, tišina i sreća su tamo gde mladi poštuju starije i poslušni su im! Šta bi bilo, ako u porodici mladi ne bi poštovali starije? Ništa drugo do nesloga, razdor, mržnja, podela, nadmetanje…

Strašno je i pogubno ne poštovati starije i ne uvažavati njihove savete i pouke. Ko ne poštuje starije, taj prestupa zapovest Božiju i preti mu sud i kazna. Ko ne poštuje starije, taj nije stekao duh hrišćanske krotosti i smirenosti, već je rukovođen duhom ovoga sveta i razmišljanjem po telu, a ne po duhu. Ko ne poštuje starije, taj narušava prirodni zakon i protivi se naredbama Tvorca. Ko ne poštuje starije, taj ne želi da bude blagorazuman, neće da živi u miru, slozi i ljubavi i ustaje protiv sopstvenog blagostanja.

Treba da bežimo od samoljublja i gordosti, koji su uzrok naše umišljenosti i preziranja starijih. Sačuvajmo zapovest Božiju, koja nalaže da se poštuju stariji. Pokažimo se kao istinski Hrišćani, koji su dužni da budu krotki, smirenoumni, složni, puni ljubavi i uvažavanja prema svima.