RAZGOVOR DVA SRBINA

razgovor dva srbina

DRAGUTIN
Šta je ovo danas opet
Kud odlaze ljudi ti?
Oružje im u rukama,
A vesela lica svi!!!

Zar na doček dušmanina
Otečestva Srbskoga?
Il’ na svadbu i veselje
Prijatelja vernoga?

MILUTIN
Nije, već na Vračar hita,
Koji kako može sad,
Kneza novo izbranoga
Srb je vidit’ svaki rad,

Pak mu želi Narod celi
Život, zdravlja za mlogo,
I da Ustav sveto hrani,
Da s’ ne brine za drugo!

DRAGUTIN
Vinovnika sreće ove
Kazuj brže, da ga znam,
Da mu mogu zafaliti,
Kolik igda mogu sam?

MILUTIN
To je Avram, i š njim Vučić,
Spasitelji Ustava,
Odbrana su otadžbine
Novijega vremena.

Oni dali Rodu Srbskom
Što darova svima Car,
Mir, slobodu i pravicu
Na sramotu tiranma.

I voskresli Slavna Dela
Kara-Đorđa Viteza:
Sina su mu postavili
Srbskom Rodu za Kneza.

Pak od sada neka grozi,
Vernim Srbma Tiranin,
Braniće ga od zla svakog,
Kara-Đorđa vrstni sin!

Još Šekibu i Ćamilu
Blagodari Srbski Rod,
I dok bude Sunca teklo,
Slaviće im truda plod.

A Vučiću i Avramu
Naknadiće višnjij Bog,
Što su Ustav održali,
I slomili vragu Rog.

OBA
Mloga leta milij Bože
Živim Dobrotvorma daj,
A pokojne milostivo
Primi u Tvoj večnij Raj!