Uštipnik

uštipnik

Da li preživari prežive sve stvari?
Da l tvor nešto tvori, da l’ gorila gori?
Da li zna hijena šta je higijena?
Kamila u vicu pije l’ kamilicu?
Zna li fazon fazan kad dospe u kazan?
Da l’ žirafa rado lansira žirado?
Da l’ angorska mačka sve na angro pljačka?
Da l’ bakalar stari za bakaluk mari?
Kuda štuka štuče, i šta to vuk vuče?
Kom se moljac moli? Da l’ kos kosku voli?
Ko je više krt, krtica il’ hrt?
Da l’ pelikan aber pronosi za faber?
Da li zebri zebra polomi sva rebra?
Šta li je kob kopca i nad popom popca?
Kad je nesit presit? Kad je noj u znoju?
Salamander da li salamom se kali?
Šta li buba buba s zubatcom bez zuba?
Da l’ je veverica sušta neverica?
Poneki dživdžani da l’ su džudžovani?
Da l’ se krave krâve? Šta slavuji slave?
Da li zeba zebe, da l’ tetreba trebe?
I šta bih u spevu pitao za ševu?

Preveo Dragoslav Andrić