PRIČA „P“ PO „P“ PA PUTUJ

Proza po probranom „P“… Posle, „pomazati“ po par palačinaka premazanih pavlakom, posutih prepolovljenim pralinama punjenim pekmezom. Pa putuj, pušenje!

 

Pera „Pavlaka“, poslastičar – Paji „Paragrafu“, pravniku, ponudio par preporuka, poprilično pomirljivih, po pitanju pušenja…

pa putuj

Prvo, poslednjih pet „pljuga“ popušiti po podne, preostale pikavce pobacati preko prozora, posle počistiti, pa, pristojno… polako-polako… pomirljivo…

Posle, „pomazati“ po par palačinaka premazanih pavlakom, posutih prepolovljenim pralinama punjenim pekmezom. Putuj, pušenje! Pa, pravo je pobeći pušenju, pikavcima, pa, priznajte, pobeći paklicama, poskupljenjima pušenja. Pa, prestali, pohvalno, preko potrebno, pušenje preti pritisku, prebrojavanju parica po prsluku…

Paja pristao. Pavlaku Pera, praline Paja. Pravo pod dud…

Pekli-pekli, pa prepekli, pa pojeli, počašćeni, presiti! Prezadovoljni, prejeli se palačinaka, prestali pušiti, pa… posle… petnaest palačinaka, predivnih, prefilovnih pavlakom, posutim pralinama… poželili… poiskali… pohrlili po „pljugu“, porok!… porok pušenja!… porok pušenja podjarmljuje! Popušili, po mogućstvu, po „pljugu“, posle palačinaka, pa propast! Posle…

Pa, posle, promozgali, pronašli pogrešku: pekli pod dudom protivno priručnom pod „P“! Pa…

Pozakleli, pa porekli!…

Puše, ponovo! Po-no-vo!…

Pogrešili, poprilično! Protiv propisa! Pogubno po zdravlje! Dud poslužio promeni ponašanja! D, d, d… pored početnih p, p, p… poražavajuće, plus ponižavajuće…

Poražavajuće, prikani! Priznajte,

Pozdrav!