BIRAJ!

biraj

Izabrah te pa biraj pred svima
izmeđ’ smrti na mojim grudima
i smrti u mojim stihovima!
Izaberi – ljubav ili ne,
budi među hrabrima
jer nema sredine
izmeđ’ pakla i raja!

Baci sve svoje papire
biću svačim srećan bez kraja
Reci, budi sva od treptaja,
ne budi stena hladna
jer ne mogu večito biti
na kiši slamka jedna,
izaberi jednu od dve sudbine
jer žešće od moje ne!

Stisnuta si ti i strašljiva
vrlo je dug moj hod, znaš li Ti?
Zaroni u more il’ idi
jer mora nema bez morske bolesti!
Ljubav je veliko sučeljavanje,
brođenje uz struje,
krst, muke, suze
i kada se pod mesečinom putuje.
Tvoja me strašljivost ubija, ženo,
što se za zavesom kriješ.
Ja ne verujem da ljubav tu je
ako burne ne nosi strasti,
ako sve ne lomi bedeme
i ruši ko orkani užasni!
Ah, kad bi mi ljubav poklonila
da me toga vetra ponese sila!

Izabrah te pa biraj pred svima
izmeđ’ smrti na mojim grudima
i smrti u mojim stihovima
jer sredine nema
izmeđ’ pakla i raja!

S arapskog preveo Rade Božović