SIMBOLI I ZNAKOVI

Ruski naučnici izveli eksperiment iz Novosibirska u Bačku Palanku i Beograd za vreme predavanja mr Milke Kresoja, koja je za Srbiju i vodila ovaj eksperiment.

 

Od 10. do 13. decembra 2016. godine, Institut MNIIKA Akademika V.P. Kaznačeeva iz Novosibirska, direktor dr Aleksandar Trofimov, zajedno sa Međunarodnim Centrom za istraživanje nasleđa Nikole Tesle, Beograd, direktor mr Milka Kresoja, nastavio je naučne eksperimente, po izučavanju distancionih uzajamnih dejstava između etnički bliskih ljudi Novosibirska i Beograda, započete 28. oktobra 2016. godine, u projektu „Ogledalo-Toranj Nikole Tesle“.

eksperiment ruskih naučnika

Eksperti iz Novosibirska šalju sliku simbola u Bačku Palanku i Beograd / Eksperiment u Srbiji ispraćen jarkim bljeskom svetla

10. decembra 2016. godine u 6 sati i 30 minuta ujutro po evropskom vremenu, u „ogledalo Kozirjeva“ u Novosibirsku bio je unet program simbola i znakova, koje su trebali kolektivno da prime ljudi na različitim tačkama u Srbiji, sa razlikom u vremenu od nekoliko časova do 3 dana. U Kozirjevom ogledalu se nalazila takođe piramida nou hou MNIIKA.

Ne znajući šta jedni drugima spremaju, moderator i organizator eksperimenata prijema simbola i znakova u Srbiji Mr Milka Kresoja, bila je pripremila predavanje na temu „Nikola Tesla i egipatske piramide“.

Uvedena egipatska tematika je trebala da uvaži verbalnu adaptaciju i sinhronokolektivnu svest slušalaca ovog predavanja u Bačkoj Palanci 10. decembra i u Beogradu 13. decembra.

eksperiment 10 12 16 b palanka

Na fotografiji je pokazano egipatsko i hijeroglifsko pismo, kao primer tačno primljenog simbola kolektivnom svešću učesnika eksperimenta u Srbiji. Prenos misli na daljinu je obavljen nekoliko časova posle programskog uvođenja 10. decembra u 18 sati i 30 minuta u Bačkoj Palanci /Vojvodina/. Za vreme eksperimenta uočen je veoma jak svetlosni bljesak u nekoliko navrata.

Prisutni u sali su to i zabeležili. Ali, to nije sve!

U eksperimentu u Beogradu 13. decembra, 84 sata posle uvođenja programa u „Kozirjevo ogledalo“, korektni prijem signala i znakova se nastavljao (bili su to simboli piramida, sfinge i dr). Server u Novosibirsku je radio već 4. dan.

Međutim, učesnici su primili znake i simbole, koji nisu bili poslati iz Novosibirska, već su došli kao potok kosmogonih informacija, koje su učesnici eksperimenta zabeležili. Te pojave su zabeležene i u Novosibirsku i biće posebno obrađene.

Nova etapa globalnog projekta „Tesla-Kozirjev-Kaznačeev“ je završena 14. decembra 2016. godine u ponoć po evropskom vremenu.

“Mislim da ništa nije važnije od međuplanetarne komunikacije. Ona će se sigurno pojaviti jednog dana. Činjenica da postoje druga bića u Univerzumu, uticaće znatno na čovečanstvo i formirati osnove Univerzalnog bratstva, koje će trajati onoliko dugo, koliko i samo čovečanstvo“Nikola Tesla

Ove reči Nikole Tesle potvrđuju ogroman potok informacija, koje nisu predavane po uvedenom programu iz Novosibirska, ali su ih primili učesnici eksperimenta u Srbiji, Crnoj Gori, Švajcarskoj, Moskvi, Novosibirsku, Rostovu na Donu i drugim gradovima Rusije, Strazburu, Nemačkoj, i preneli na svoje crteže.

Izgleda da je u pitanju „MEĐUGALAKTIČKA INFORMACIJA“.