INTERAKCIJA

Glavna odgovornost imunog sistema je da štiti telo od bolesti i patogena, uključujući bakterije, viruse i parazite. Imunitet i ostali sistemi organa u telu deluju uzajamno u svrhu odbrane i zaštite. Kako oni rade zajedno?

 

Zanimljivo je da imuni sistem ne funkcioniše uvek sam, već u interakciji sa brojnim drugim sistemima u telu kako bi se održao nivo optimalnog zdravlja organizma.

imunitet i ostali sistemi

Razmotrićemo odnose imunog sistema i ostalih sistema u ljudskom telu, pa uvideti njihovu neraskidivu vezu i saradnju.

Imunitet i limfni sistem

Tečnost koja se kreće u telu, a van je krvotoka i sistema krvnih sudova jeste limfa, koja cirkuliše kroz limfni sistem. Imune ćelije se takođe kreću kroz limfni sistem, usput reagujući na patogene. To znači da svaki problem koji nastane sa funkcionisanjem limfnog sistema može istovremeno smanjiti funkciju imuniteta. Limfni sistem ima na hiljade limfnih čvorova koji u sebi sadrže imune ćelije.

Imunitet i sistem za varenje

Bez zdravog digestivnog trakta nezamislivo je imati zdrav imuni sistem. Slepo crevo i krajnici koji pripadaju sistemu organa za varenje pomažu da se napravi razlika između patogena i hrane. Ovo je veoma važna za normalno funkcionisanje imunog sistema.

Imunitet i krvni sistem

Sistem krvne cirkulacije ili jednostavnije rečeno krvotok pomaže transportu materijala kao što su voda, hranljive materije i kiseonik po celom telu. On takođe potpomaže da se oslobodi otpad iz telesnih ćelija. Krvni sistem ne može pravilno da završi svoj posao u odsustvu jakog imunog sistema. S druge strane, jak imunitet je neophodan kako bi krvotok bio zdrav i time pomogao transport imunih ćelija sa jednog mesta na drugo.

BioImunitet kapi za imunitet i jačanje

BioImunitet kapi za jačanje imuniteta – klikni na sliku i naruči!

Imunitet i nervni sistem

Glavna odgovornost nervnog sistema je da prima, šalje i obradi nervne impulse u celom telu. Nervni sistem odgovoran je za aktiviranje imunog sistema koji zauzvrat započinje borbu protiv infekcija.

Imunitet i skeletni sistem

Koštani sistem pomaže telu da napravi pokret kada se mišići zgrče, a odgovoran je i za zaštitu svih unutrašnjih organa u trupu tela. Koštani sistem proizvodi krvna zrnca koje imuni sistem koristi u transportu. Osim toga, skelet čoveka sadrži važne minerale poput kalcijuma koji takođe mogu biti od pomoći imunom sistemu da se na pravi način izbori protiv infekcija.

Imunitet i kožni sistem

Sastavljen od ćelija kože, pokrivni sistem ljudskog tela funkcioniše na direktan način u saradnji sa imunim sistemom kako bi se patogeni izbacili iz tela. Koža je zapravo prva linija odbrane od bolesti koju izazivaju patogeni, pa je ova saradnja sa imunitetom da on izvrši zadatak na efikasan način, vrlo očigledna.