JA SAM CRVLJIVI HRAST

crvljivi hrast

Ja sam crvljivi hrast
kog je ko zna ko
i ko zna kad
ovde, na ovoj gluhoj gori
zasadio
da bih se na suncu sušio,
pio vodu iz oblaka,
s vetrovima hrvao se i svađao…

Ja sam crvljivi hrast,
kog će danas-sutra
ko zna ko
i ko zna kad
od panja
zubatim dobom
da otpili
i glavu, ne previše pametnu,
zajedno sa telom posustalim
čelu matere zemlje
da prikloni.

Ali znam da će bar jedne koristi
od ovog mog dugogodišnjeg životnog truda biti:
od tih grana biće vatre
na kojoj će ljudi, kad zima stegne,
ozeble ruke,
a možda i srca svoja,
grejati…

___________________________________

Mihal Kovač je bio rusinski pesnik, pripovedač i dramaturg, a takođe i dugogodišnji učitelj i novinar, koji se rodio u Šidu 1909. godine. Dobitnik je Povelje Zmajevih dečijih igara za životno delo 1982. godine.

Knjige poezije: „Moj svet“, „Večernje svetlosti“ i „Pesme dede Baštovana“. Knjige pripovedaka: „Tihe vode“, „Dečji svet“, „Prve radosti“, „Janko Obojanko“ i „Ciglana“. Drame: „U svitanje“, „Orači“, „Čovek iz naroda“, „Nikad se ne zna“, „Svetla iza tamnog vidokruga“ i „Žitnikova sreća“.