CELODNEVNA OPASNOST ZA BEBE

Milioni roditelja širom sveta koriste ih kako bi njihove bebe bile čiste tokom celog dana. Ipak, jednokratne pelene često sadrže razne opasne hemikalije, koje su ubačene da zaštite osetljive delove bebinog tela, iako mogu da povećaju rizik od nastanka raka. Proizvođači nisu dužni da nazive ovih supstanci istaknu na pakovanjima, pa oni to i ne čine.

 

Istraživanja o ovom pitanju prilično su oskudna. Nema sumnje da je to i zbog godišnje zarade koju sa sobom nosi moćna industrija dečjih pelena, a koja može platiti da se o ovom problemu ćuti. Osim nekolicine sajtova koji pobuđuju ekološku svest i zalažu se za proizvodnju organskih pelena, tek ponegde je u stručnoj literaturi pokrenuta tema hemikalija koje koriste proizvođači pelena za jednokratnu upotrebu.

jednokratne pelene

Novo naučno istraživanje koje je obavila Francuska zdravstvena asocijacija (ASEF) identifikovalo je veliki broj kancerogenih materija u popularnim jednokratnim pelenama jednog proizvođača (njegov naziv je danas sinonim za ovakve pelene). Sve te materije pronađene u pelenama predstavljaju ozbiljan rizik za pojavu raka. Jedna od ovih supstanci je vazelin, petrolejski izvedeni lubrikant koji je povezan sa izazivanjem kancera.

U zavisnosti od toga kako je ovaj vazelin izveden, on može da sadrži i druge toksične hemijske nusproizvode kao što su policiklični aromatični ugljovodonici. Ove kancerogene supstance su iste one koje se stvaraju kada se meso kuva na visokim temperaturama, stvarajući svima već dobro poznatu čađ.

Pravna praznina

Kancerogene materije koje se sreću u pelenama za bebu povezane su sa rakom kože, pluća, bešike, jetre, želuca i drugim tipovima. Zbog toga što su one u kontaktu sa dečjim telom po ceo dan, rizik je mnogo veći nego što to mnogi roditelji žele da prihvate.

„Deca u takvim pelenama borave 23 i po sata dnevno. Iako je legalno da pelene imaju minimalne tragove ovakvih jedinjenja, ovo je sa moralne perspektive diskutabilno i previše. Dugoročni efekti izlaganja ovim hemikalijama su dobro poznati i oni uključuju i rak. Ako ih odmah primete, proizvođači bi trebalo da promene svoje proizvodne metode“, kaže Ludivin Ferer, predsednica ASEF-a.

Prema važećem zakonu u SAD, proizvođači pelena nisu u obavezi da otkriju svaki sastojak koji koriste u stvaranju pelena. To je tzv. pravna praznina koja omogućava kompanijama da izbegnu navođenje vazelina kao sastojka, kada osim njega postoje desetine drugih supstanci koje su takođe potencijalno opasne. Ovaj propust čini rizik od raka još većim problemom, jer postaje sve teža procena kojom količinom hemikalija je beba izložena preko svojih intimnih zona, dolazeći u direktan kontakt sa plastikom i drugim materijalima koji se nalaze u hemikalijama stavljenim u pelene.

Podnete prve tužbe

Studija koju je objavila „Andersen Laboratorija“ još 1999. godine, razotkrila je činjenicu da su materije u jednokratnim pelenama i jake i uporne. U tom istraživanju navedeno je da je kod nekoliko hemikalija dokumentovana respiratorna toksičnost, što je rezultiralo nastankom simptoma nalik astmi u testovima obavljenim na miševima.

U štetne hemikalije koje se sreću u dečjim pelenama spadaju etil benzen, koji je opasan za endokrini sistem, uništava nerve i respiratorno je toksičan; stiren, kancerogena hemikalija za koju je poznato da izaziva rak i izopropilen, poznati nervni otrov koji je štetan za jetru i bubrege, a može da dovede i do stvaranja raka. Ove materije su najopasnije, a spisku onih hemikalija koje se nalaze u jednokratnim pelenama treba dodati i plastiku, lepila, maziva, kao i druge brojne sastojke.

Najmanje dve tužbe već su podnete protiv proizvođača najpopularnijih dečjih pelena. Mnogi roditelji i grupe potrošača pozvali su kompaniju da prestane sa korišćenjem ovih otrovnih supstanci, kako bi se vratili starom načinu proizvodnje pelena, ali bez uspeha.