MOJA JUTARNJA ZVEZDA

moja jutarnja zvezda

Poslednjim stihom, pred tuđim srcem,
otvaram svetu krug želja mojih;
nikada neće obasjat sunce
to što ne rekoh. Jer vreme stoji.

Velika ćutnja spušta se s neba
korakom gluvim, vremenu sklona.
Iz naših srca novi svet vreba
i zvuči kao hiljade zvona.

Nek svaki od nas, pre okršaja,
na horizontu sam tebe čeka
i teškom pesmom novog sjaja
neka odškrine dušu čoveka

A kad mu duša nebesa svlada,
pesmom će skršiti sve zavere.
U ozarenju staće sve, kada
s oblaka ružu ruka uzbere.

Sa slovačkog preveo Vićazoslav Hronjec

______________________________________

Juraj Mučaji rodio se 1919. godine u Bačkom Petrovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mestu, a učiteljsku školu u Beogradu. Bio je učitelj u naselju Kulpin kraj Bačkog Petrova, a onda odlazi u Budimpeštu gde radi kao urednik slovačkih novina. U mađarsku vojsku regrutovan je 1943. godine, sa kojom odlazi na istočni front sledeće godine. Umire u Harkovu, kao zarobljenik 1945. godine od tifusa.